Alfa stav, ve kterém můžeme „kouzlit“

Zpět na články

Zní vám to jako pohádka? Jako bychom měli kouzelnou hůlku a kdykoliv chceme, dostaneme se do stavu, ve kterém se dějí kouzla. Je to tak, jen je potřeba se do toho stavu dostat a naučit se v něm pracovat.

Kolikrát jste si v životě něco přáli? Když jsem působila ve vrcholovém sportu, přála jsem si být zdravá, abych mohla trénovat. Pokud jsem byla zraněná, chtěla jsem se uzdravit co nejrychleji a často jsem si přála zázrak.
Chtěla jsem zvládnout náročnou tréninkovou dřinu, úplně se zbavit trémy, negativního myšlení, obav, strachu ze selhání atd. Dělala jsem pro to maximum, ale tehdy jsem nevěděla, že si mohu sama pomoci, že mohu použít svou „kouzelnou hůlku“ a zbavit se nepříjemných pocitů, že se mohu rychleji uzdravit a také předejít zranění.
Nejde jen o sportovní výkony. V životě se vyskytne mnoho situací a není rozhodující, zda ovlivňují sportovní kariéru nebo vše ostatní v našem životě. Hlavní je vědět, že existují způsoby, jak využít dary, kterými nás všechny obdařila matka příroda. Alfa stav k nim rozhodně patří.

Co to je alfa hladina?
Alfa hladina nastupuje v oblasti vědomí, ale odpovídá snovému stavu, blíží se tak k oblasti podvědomí. Je to stav, ve kterém se cítíme uvolněně, naše představy a sny dostávají konkrétní podobu. Naše tělo i mysl necítí žádné napětí, jen pohodu a klid. Když se náš mozek dostane do tohoto stavu, zpomalí se, je schopen si více pamatovat, vnímat a otevírá se nám cesta do našeho podvědomí. To tvoří až 80 % naší mysli a „koření“ zde také všechny negativní myšlenky, zážitky a návyky, které ovlivňují kvalitu našeho života.

Pokud dokážeme mozek „přeprogramovat“, můžeme se zbavit toho, co ve svém životě nechceme, a naopak do něj lze „přitáhnout“ všechno, co si v něm přejeme. Hladina alfa je k přeprogramování nanejvýš vhodná. Ve stavu alfa dochází ke komunikaci s naším podvědomím.
Pomocí něj můžeme posilovat imunitu, sebevědomí, intuici, tvořivost, pozitivněji myslet a v neposlední řadě se rychleji uzdravovat, a dokonce předcházet nemocím. Dochází v něm k posílení a regeneraci všech životních funkcí organismu.
V tomto relaxovaném stavu se rychleji učíme, lépe si pamatujeme a soustředíme se. Souvisí s ním i tzv. mimosmyslové vnímání. Jedná se o telepatii, pro nás zní možná přijatelněji „šestý smysl“. Každý z nás nejspíš zažil někdy pocit, že má tušení, co se stane. Výzkumy ukazují, že všichni máme telepatické schopnosti, jen s rozdílným stupněm jejich rozvoje.

V hladině alfa se nacházíme těsně před usínáním, hned po probuzení, když se zahledíme do prázdna, lidově řečeno „zasníme se“, pomocí meditace nebo když se cíleně koncertujeme. Někdy se v tomto stavu nacházíme, aniž bychom si to uvědomovali. Provází nás příjemný pocit nebo prožitek (například při poslechu hudby, četbě, při sledování dobrého filmu, televize či divadelního představení).
Alfa stav je tedy relaxovaný stav těla i mysli, při plné bdělosti vědomí. Mozkové vlny se zpomalí a dochází k propojení obou dvou hemisfér. Důsledkem je, že mozek pracuje efektivněji a naše tělo i psychika se nacházejí v relaxovaném stavu.

Jak alfa stav využít?
Na základě toho, že se v alfa stavu cítíme skvěle, odpočatě a dokážeme v něm využívat lépe náš mozek, můžeme jej využívat ve svůj prospěch. Vědomě se dostat do alfa hladiny vám umožní najít své skryté schopnosti a lépe využívat svůj potenciál. Můžete ho využívat k relaxaci těla i mysli, k navození psychické rovnováhy, k samoléčení a programování mysli. Je to nástroj k ovládání svých emocí, myšlenek, zklidnění napětí, zmírnění pocitu únavy a celkově ke zvýšení výkonnosti.
Pro sportovce je právě tohle klíčové. Kdo se chce zlepšovat, mít odpovídající výkonnost, musí tohle vše zvládat, a to v jakémkoliv období.

Dostat se do alfa stavu se dá naučit. Vědomou metodu představuje meditace. Existuje řada meditačních technik, záleží jen na vás, kterou si vyberete v závislosti na tom, co chcete pomocí alfa stavu dosáhnout. Je však zapotřebí trpělivost a pravidelné provádění cvičení.
Zpočátku doporučuji minimálně jednou denně zkoušet si navodit stav alfa na klidném místě, kde vás nebude nikdo rušit. Později můžete využít i jízdu autobusem nebo čekání u doktora apod. Nezapomeňte na začátku, než se do tohoto stavu dokážete dostat, zapojit všechny smysly. Zapojte zrak, sluch, čich a klidně i hmat, pokud to bude potřeba. Vnímejte své pocity a pravidelně dýchejte. Může to trvat pár minut, ovšem třeba i dvacet, každý člověk je odlišný, jinak vnímavý a má různé schopnosti se do alfa stavu dostat.

Základem je pravidelné a hluboké dýchání. Mezi další oblíbené způsoby navození alfa stavu patří velice oblíbené soustředěné zahledění se na určitý bod (pohled do ohně, na plamen svíce, obraz na stěně, případně cokoliv ve vaší blízkosti). Můžete se koncentrovat také vnitřním zrakem na nějakou představu (oblíbené místo, člověk atd.).
Fantazii se meze nekladou. Pokud to zvládneme, po krátké době dochází k absenci myšlení, zvnitřnění se a absolutní vnímání daného bodu. Tento stav řídíme vědomě, prohlubujeme ho a prodlužujeme, až se dostaneme do „bdělého polospánku“. Cvičení není náročné, ale na začátku jeho provádění můžete někdy až usnout.
Jen pravidelným tréninkem poznáte, jak reaguje vaše tělo na snižování počtu mozkových vln, které tento stav doprovází. Pak si osvojíte, jak se do stavu alfa dostat. Až si vše natrénujete, můžete jej využívat dle svých potřeb a přání.

Každý z nás si nejspíš přeje pomoci si v náročných situacích, dostat své tělo pod kontrolu. U sportovců je to zcela zásadní pro podání maximálních výkonů. Vizualizace sportovních cílů, emoční stabilita, relaxace, samoléčba jsou velmi efektivní, pokud se nacházíte v stavu alfa. Vše do sebe lépe zapadá a funguje, když se do změněného stavu vědomí dostanete. Pozornost na přítomný okamžik je přesně tam, kde ji potřebujete, což je při sportu nevyhnutelné.

CVIČENÍ Z PRAXE: SAMOLÉČENÍ
Využití: při sportovním zranění nebo jakékoliv bolesti a nemoci
Délka trvání: 5 a více minut podle potřeby
Četnost provádění: minimálně jednou denně

Jednotlivé kroky
1. Dýchání
V pohodlné pozici klidně dýchejte a soustřeďte se na svůj dech. Vnímejte, jak proudí nahoru a dolů. Alespoň dvě minuty dýchejte a snažte se na nic nemyslet. Pokud se objeví nežádoucí myšlenky, nechte je klidně odejít a soustřeďte se opět na dech.
2. Uvolnění a vizualizace
Cítíte se uvolněně, jako byste se odtrhli od okolního světa. Plynule dýchejte a začněte si vnitřním zrakem přestavovat místo, kde pociťujete bolest (např. koleno, hlava, záda, svalové bolesti atd.), jako byste se dostali dovnitř tohoto místa (kotníku, kloubu atd.). Na začátku můžete vidět, že je v tomto místě černá skvrna, můžete cítit bolest, napětí apod. Vnitřním zrakem si začněte představovat, že vám do tohoto místa proudí teplé žluté světlo. Cítíte, jak krásně hřeje. Postupně začne vytlačovat černou skvrnu, jež se po chvíli úplně rozplyne, a vy pociťujete, jak se bolavé místo prohřálo a jak přes něj proudí zářivé žluté světlo, léčivá energie. Provádějte cvik tak dlouho, jak je potřeba. Navoďte si příjemný pocit a stále si v průběhu léčení opakujte slovní spojení „léčím se“.
3. Uchování obrazu
Na konci meditace si uchovejte v mysli pozitivní představu, že se místo léčilo, i příjemný pocit, který léčení provázel. Po ukončení zůstaňte pozitivně naladěni. Víra v uzdravení je velice důležitá a je nezbytná pro lepší výsledky. Pravidelným prováděním tohoto cvičení docílíte rychlejšího vyléčení, zmírnění bolesti nebo předejdete vážnějšímu zranění.

Zdroj: Časopis Golf. Autor: Andrea Změlíková (10/2016)