• První konzultace mentálního tréninku: 2000 až 2500 Kč (podle věku, délky a náročnosti)
  • Cena dalších konzultací – individuální/firemní koučink: cena na základě vzájemné dohody, podle náročnosti a délky spolupráce.

Ke každému klientovi přistupuji individuálně a podle jeho potřeb. Na základě toho si spolu stanovíme plán spolupráce. Mým hlavním cílem je pro vás připravit takový plán, který bude odpovídat vašim možnostem a osobnosti.

Naše setkání můžou probíhat:

  • Osobně „face-to-face“ PRAHA
  • Po telefonu
  • Přes Skype

Pro maximální komfort klientů koučuji v prostorách podle vzájemné dohody. K dispozici mám také kancelář v Praze 5. Další možností je koučink v přírodě, nebo na sportovišti.