Typy koučinku

Vyberte si typ koučinku, který Vás zajímá:

Sportovní koučink

Spotovní koučink
Více o sportovním koučinku

Mentální trénink

V rámci SPORTOVNÍ PSYCHOLOGIE nabízím koučink a mentální trénink pro vrcholové sportovce a mladé talenty k efektivnějšímu dosahování cílů, pomocí nejnovějších poznatků o mozku.

Koučovací produkty:
 • Profi sportovní koučink
 • Mentální trénink pro vrcholové sportovce

Individuální koučink

Individuální koučink
Více o individuálním koučinku

Pomůžu vám nalézt životní rovnováhu, psychickou stabilitu nebo cokoliv, co je pro vás v životě důležité. Splníte si své sny, získáte emoční vyrovnanost a vnitřní harmonii, která vám umožní lépe zvládat všechny životní situace.

Koučovací produkty:
 • Life Balance Coaching – Koučink životní rovnováhy
 • Life Coaching – Životní a vztahový koučink
 • Transition Coaching – Koučink životní změny

Firemní koučink

Firemní koučink
Více o firemním koučinku

Pomůžu vám upevnit psychickou stabilitu, vnitřní jistotu a víru ve své schopnosti. Dosáhnete svých cílů, získáte psychickou sílu a vyváženost, která vám umožní lépe zvládat pracovní a osobní situace.

Koučovací produkty:
 • Executive Coaching - Výkonnostní a manažérský koučink
 • Life Balance Coaching - Koučink životní rovnováhy

Nabídka koučinku a mentálního tréninku

Pracuji s metodou RCS – NeuroLeadership Group, která je založena na nejnovějších poznatcích o mozku.

Využívám postupy a modely:

 • NLP – Neurolingvistické programování (přerámování situace, smyslové vnímání)
 • Tanec pro myšlenku – poznatky z moderní neurovědy
 • Model CREATE – tvořit nové myšlení, využití poznatků z neurovědy
 • Model FEELING – kontrola akčních kroků s citem, využití poznatků z neurovědy
 • Modely k využití intuice – svého „vnitřního hlasu“
 • Pozitivní zpětná vazba – feedback
 • Práce s emocemi – posílení emoční inteligence
 • Mentální trénink – zdroje převážně z USA
 • Různá cvičení ze sportovní psychologie, klasické psychologie
 • Relaxační techniky

Ke každému klientovi přistupuji individuálně a podle jeho potřeb. Na základě toho si spolu stanovíme formu spolupráce a plán. Mým hlavním cílem je pro vás připravit takový plán, který bude odpovídat vaši osobnosti, protože vím, že každý člověk je jedinečný.