Víte, jak ovlivňuje Vaše vědomí a podvědomí Váš sportovní výkon?

Zpět na články

Co to má společné s mentálním tréninkem a koučinkem?

Pro lepší pochopení jsem Vám připojila obrázek ledovce. Vrchní část nad vodou asi 20% je naše vědomí a spodní část pod vodou kolem 80% je naše podvědomí. Návyky, které vykonáváme automaticky, jsou hluboko zakotvené v našem podvědomí. Pro sportovce to znamená, že pokud chcete něco na sobě změnit nebo odstranit z tréninku a závodu (neefektivní pohyb změnit na efektivní, trému, strach, úzkost a různé další bloky, které Vám brání v lepším výkonu), je nutné najít nové pozitivní vzorce a „nahrát“ je do Vašeho podvědomí. Jednoduše řečeno, staré vzorce chování „přeprogramujeme“ na nové! Tak jednoduché to ale není, má to určitý postup a vyžaduje to trpělivost a soustředění, než se nový vzorec zautomatizuje.

Co tím získáte?

Lepší hru a techniku, větší soustředění a koncentraci, jasnou mysl, maximální víru ve své schopnosti, více energie potřebné pro výkon atd. = psychickou odolnost potřebnou potřebnou pro Vaše vítězství!

Při svých sezeních se sportovci využívám přibližně takovýto postup:

  1. Stanovíme si 3 cíle. Jeden hlavní sportovní a dva z jakékoliv oblasti. Důvodem je, že Váš sportovní výkon neovlivňuje jen sportovní oblast, ale všechny oblasti života. Životní rovnováha má veliký vliv na Vaši výkonnost! Například.: Pokud máte problém ve vztazích a my jej vyjasníme, značně to ovlivní Váši psychiku a následně sportovní výkon atd.
  2. Pomocí koučinku prozkoumáme Vaši osobnost sportovce. Pokud chceme něco měnit, potřebuji znát Vaše myšlení, mentální návyky, postoje, motivaci, charakterové rysy, způsoby chování atd.
  3. Když pochopím Vaše mentální nastavení a myšlení, pak můžeme začít pomocí kočovacích metod nastavovat nové pozitivní vzorce. Tady propojuji koučink s mentálním tréninkem. Dovoluji si říct, že mentální trénink je bez koučinku daleko méně efektivní! Každý mozek je jiný,  neexistují na světě dva podobné mozky, proto potřebuje každý z Vás odlišné vedení a postup. Např.: pokud zjistíme, že používáte před závodem negativní formulky „Nebojím se, Nemám trému…“, tak pomocí koučinku nastavíme nové pozitivní formulky. Musí mít emoční náboj a musíte cítit, že Vám „sedí jako ušité na míru“. Čím silnější emoce, tím se Vaše přání více ukládá do podvědomí a mění se ve skutečnost! Vždy záleží na tom, co ovlivňuje negativně Váš výkon, na tom společně pracujeme. To je práce pro mne, abych to zjistila a pomohla Vám najít způsob a postup, který Vám bude nejlépe vyhovovat a fungovat.
  4. Postupně aplikujeme mentální trénink, kdy nové návyky „nahráváte“ do svého podvědomí. Mezi našim setkáním trénujete to, co jsme spolu objevili a naplánovali. Jsou to Vaše úkoly, které Vás dovedou k vítězství  Technik a metod je mnoho, proto postupujeme systematicky a postupně přidáváme i další formy mentálního tréninku. Např.: vizualizace, simulace, relaxační techniky, afirmace, technika emoční kotvy atd. Tato fáze „nahrávání“ je nejdelší a u každého individuální. Výsledkem je zautomatizování požadovaného návyku a pro Vás dosažení cíle!