Motivace a koučink

Zpět na články
Kategorie: Koučink a věda

Koučink velice jasným a účelným způsobem otevírá člověku cestu ke splnění jeho osobních i pracovních cílů. Motivace je v koučovacím procesu jediným nutným požadavkem, který je kladen na koučovaného, a vede ho k naplnění jeho snů. Motivace pomáhá měnit životy lidí v každé životní oblasti, záleží jen na samotném člověku, jak moc veliká je jeho touha po dosažení cílů. Pomáhat lidem nacházet si svá vlastní řešení a naplňovat své sny je posláním každého dobrého kouče, který se této profesi seriózně věnuje a klade si za cíl pomáhat svým klientům, být tady pro ně a stimulovat jejich motivaci co nejefektivnějším způsobem.

Koučink je skvělý způsob, jak co nejlépe objevit a následně využít své skryté vlohy, jak objevit vžité návyky, které člověku brání v dosahování jeho cílů, a možnost, jak tyto návyky přepsat na nové a daleko efektivnější. Právě nové návyky, na které se v průběhu koučinku poutá pozornost, vytvářejí v mozku člověka zcela nové mentální mapy, které zkvalitňují jeho život a dělají ho spokojenějším a šťastnějším. To je hlavním cílem koučinku, aby lidé měli motivaci ráno vstát z postele, aby měli motivaci jít s nadšením do práce, usmívat se a radovat se ze života a jeho krás, i když je na jejich životní cestě potká jakákoliv překážka. Je skvělé vědět, že existuje vědecky podložený způsob, jak pomoci člověku naplnit jeho potenciál až na samou hranici jeho možností, aniž by mu bylo vnucováno něco, co nevychází z něho samotného. To je krása koučinku, která dává každému možnost svobodné volby, jak naložit s vlastními myšlenkami a pocity.

Nezbývá než jen doporučit každému, kdo potřebuje svou motivaci proměnit v konkrétní čin, aby okusil tento moderní, vědecky ověřený a velice přínosný způsob seberealizace a sebenaplnění na vlastní kůži. Kdo prožije tuto svou pozitivní změnu, pochopí, jak krásný může být život a jak velkým darem je schopnost využívání jeho hlavního nástroje vedoucího ke spokojenosti, a tím je motivace lidského chování

„Jestliže chcete, aby svět byl šťastnější, zdravější a bohatší, začnete tím, že do něj přispějete jedním šťastným, zdravým a bohatým člověkem: sebou.“  (Joe Vitale)

Přeji Vám, aby Vám nikdy nechyběla motivace ke splnění přání a snů.  

Andrea