Vzájemná souhra těla a psychiky

Zpět na články
Kategorie: Vrcholový sport

Fyzické tělo bývá odrazem naší psychické stránky, naše psychika zase zrcadlí náš tělesný stav. Když se cítíme mizerně, bez nálady a celkově je naše psychika na nízké úrovni, odráží se to také na našem zevnějšku.

Smutný až strnulý výraz obličeje, křečovité pohyby, zarudlá kůže, zrychlený tep… jasně vypovídají o tom, že s námi není něco v pořádku. Cítíme-li se naopak vnitřně silně a vyrovnaně, budeme vyzařovat pozitivní energii a také navenek to bude na nás znát.
To, co se děje uvnitř nás, je zrcadlem toho, jak navenek vypadáme a působíme na lidi kolem nás. Jednoznačně platí pravidlo, že naše tělo a psychika se navzájem ovlivňují. Jejich nesoulad může způsobit nejenom problémy s koncentrací, nespavost, neklid, nejistotu, vyvolat pochyby, ale rovněž vážnější zdravotní problémy. Mnohé lékařské studie potvrzují, že psychika hraje u lidí klíčovou roli při vzniku nemocí, při jejich léčení i při udržení si celkového zdraví.

Pokud se na to podíváme z pozice sportovce a sportovního výkonu, podmínkou kvalitních výkonů je skvělá psychická kondice. Když se nad touto tematikou zamyslíme více a pokusíme se vybavit si naše pocity a myšlenky z minulosti, kdy jsme se necítili dobře a naše výkonnost kolísala, uvědomíme si, jak křehká je propojenost těla a duše. Zjistíme, že určité psychosomatické propojení jsme již každý prožili. Možná jsme ho tehdy nebyli schopni dostatečně vnímat, vyhodnotit a udělat potřebné kroky k obnovení vzájemné souhry těla a mysli. Nevadí! Důležité je, že každá událost nás může obohatit o nové poznatky a zkušenosti. Je jen na nás, jak je dokážeme v budoucnu využít a zúročit. Ať už na golfovém hřišti nebo v obyčejném životě. Krása tohoto poznání spočívá v tom, že když pochopíme, co se v těle v určitých situacích děje, jak reaguje a co si „přeje“, dokážeme úžasné věci. Nejen ve sportu.

Zvládat nároky, které dnešní doba na sportovce klade, dokáží jen ti, kteří mají psychickou odolnost vrozenou nebo ji dostatečně trénují. Bohužel již nestačí trávit hodiny na greenu a tvrdě trénovat techniku nebo fyzickou stránku. Dnes je potřeba trénovat i psychiku a snažit se, aby tělo i hlavy byly ve vzájemné souhře. Jejich spolupráce, vzájemná podpora a pomoc v jakékoliv situaci má za následek stabilitu sportovce a jeho výkonů. Ani jedna složka nemůže bez druhé efektivně fungovat. Tělo reaguje na psychiku a psychika zase řídí naše tělo. Chceme perfektní pohyb? Chceme plynulou a stabilní hru? Chceme vyhrávat? Tak potom se naučme naslouchat svému tělu, reagovat na jeho signály a výzvy! Vytvořme a využijme vzájemnou symbiózu těla a mysli.

Psychika sportovce bývá často rozhodujícím faktorem mezi úspěchem a neúspěchem. Tak proč marnit čas a stresovat se, když můžeme být úspěšnější a spokojenější. Vrcholoví sportovci prožívají v období náročné tréninkové přípravy a také na turnajích extrémní psychické napětí. Někdy jsou to roky, kdy trénují a psychické stavy zvládají velice dobře. Bohužel to nebývá napořád. Životní změny, události jako prohry, změny trenérů, sponzorů, zranění a výkonnostní výkyvy jim nahlodávají sebevědomí kousek po kousku. Nějakou dobu to zvládají, ale pak je pohltí stres a strach, že to nejde tak jako předtím, kdy vše zvládali, dokázali se sami namotivovat, rychle se uzdravit a vrátit se opět do hry.
Co se asi pak děje v jejich myslích? Jaké zažívají pocity? Často nastupuje strach a obavy. Pociťují je vědomě i nevědomě. Šíří se pomalu, zákeřně a v nečekanou chvíli vyplují na povrch. Projevují se neklidem, nejistotou, sníženou sebedůvěrou a koncentrací, nespavostí a jako zrcadlo vnitřních pocitů nastupují vnější problémy. Křečovité pohyby, strnulá hra, někdy až zhoršené vyjadřování, žaludeční nervozita, únava, bušení srdce, zažívací problémy a další. Na začátku toho všeho je určitá příčina. Hledejme ji a odstraňme.

Vyléčíme-li psychiku, vyléčíme i tělo. Je potřeba pátrat jak na vědomé úrovni, tak v podvědomí. Mnohé starší bloky jsou zakořeněné hluboko v naší mysli. Je potřeba je najít, pochopit, zpracovat a transformovat.
Pod vedením odborníků je tato cesta rychlejší a v mnoha případech je pomoc nutná. Někdy postačí sebereflexe, sebeanalýza nebo rozhovor s někým, kdo nám je blízký. Důležité je nezavírat oči, když se již v zárodku začnou psychosomatické stavy projevovat, když cítíme, že nastal rozpor mezi tělem a duší. Čím déle to budeme odkládat, tím více může problém narůstat, takže jeho odstranění bude obtížnější.

Vzájemná souhra, dualita těla a mysli je ve sportu nepostradatelná. A platí to pro profesionály i amatéry. Každý, kdo se chce zlepšovat a touží podávat výkony, které mu budou dělat radost, by měl o tuto dualitu usilovat. Je naivní věřit, že jedna část bude fungovat bez druhé.
V tréninkovém procesu je potřeba se zaměřit na posilování psychické stránky a budování silné a stabilní psychické odolnosti. Zvládání emocí, stresu, tlaku, negativních myšlenek, pochyb a obav je možné! Jen je potřeba tomu věnovat určité úsilí, čas a trpělivost. Je přece motivující vědět, že existuje mnoho cest k našemu plánovanému výkonu, a toto je jedna z nich. Dovoluji si tvrdit, že jedna z hlavních, jež vede k úspěchu a k pocitu naplnění, že to, co děláme, má smysl a výsledek!

Zdroj: Časopis Golf. Autor: Andrea Změlíková (2/2017, str. 26-27)