Vnitřní hlas, pomocník či nepřítel?

Zpět na články
Kategorie: Vrcholový sport

Každý sportovec někdy pocítil obavy, zda se jeho vize a cíle naplní. Pochybnosti o sobě samém jsou přirozenou součástí našich životů. Změna vyžaduje odhodlání a pevnou vůli vystoupit ze své komfortní zóny a vstoupit do neznáma. Při zamyšlení, proč zůstáváme v pozici, kde se nám nedaří nebo máme vážné starosti, si lze odpovědět následovně. I když je v komfortní zóně negativní energie a situace, stejně nám to dává pocit bezpečí a jistoty, nemusíme se snažit a vynaložit energii na nové plány a konkrétní akce. Naopak nekomfortní zóna vyžaduje vykročení do neznáma, nové plány a hlavně konkrétní činy. To s sebou někdy nese ztrátu bezpečné půdy pod nohama, vnitřní obavy, úzkost a strach. Pro dosažení změn bohužel neexistuje jiná cesta, než se do toho aktivně pustit a překonávat nové výzvy. Existuje mnoho způsobů, jak si tuto cestu ulehčit. Při pocitech úzkosti a strachu je velice účinné stanovení jasných a reálných cílů, využívání techniky vytváření pozitivních představ v mysli, použití samomluvy, aplikace relaxačních technik atd.

 

Tajemné hlasy uvnitř nás

Mnoho sportovců, s nimiž jsem pracovala, mělo všechny předpoklady a schopnosti, aby se pustili do akcí vedoucích k cíli, dosáhli úspěchu a zvítězili. Přesto jejich pozornost někdy odváděl „vnitřní kritik“ nebo strach, z něhož vychází tendence chybovat.

Uvnitř nás probíhá vnitřní vědomý a nevědomý dialog, vyvolávající zdání, že jedná za sebe. Jeho touhou je odradit člověka od konkrétní akce. Říkám mu náš vnitřní myšlenkový kritik, který svými negacemi sabotuje celou akci. Teprve pochopíme-li, jak kritici v naší mysli fungují, lze je obejít nebo se s nimi vyrovnat.

Každý z nás někdy slyší tajemné hlasy, které nás kritizují a vytvářejí určitá omezení, založená na minulých zkušenostech. Existuje nicméně možnost, jak je dostat pod kontrolu – umlčet je, anebo je úplně odstranit. Nejdřív je potřeba si uvědomit jejich přítomnost a pojmenovat je, poté musí dojít ke konfrontaci.

Zaslechli jste v sobě někdy vnitřní monolog vedený vaším kritikem? Může znít třeba takto: „Co na tak velkém turnaji děláš“, „Když to dobře nezahraju, budu vypadat, že na to nemám“, „Nemáš na ně“, Dnes není tvůj den“, „Moc ti to dnes nejde“ atd. Je to jako mít v hlavě nezvaného hosta, který nás neustále kritizuje, sráží naši sebedůvěru a poučuje nás.

Co v nás vyvolává tyto vnitřní kritiky a proč se ten tajemný hlas objeví v tu nejméně vhodnou chvíli?

  1. Strach ze selhání a zklamání

Je vyvolán na základě minulých zážitků, kdy se nám něco nepovedlo, načež jsme měli pocit, že jsme zklamali. Tento vnitřní hlas nám s jistotou věští selhání a porovnává naše plány a cíle s jinými lidmi. Na základě toho se stáváme obětí vlastní mysli a sabotujeme své schopnosti a dovednosti. Potřebujeme si vybudovat vnitřní víru ve své nadání, schopnosti a přesvědčení, že naše sny jsou reálné. Základem překonání strachu ze selhání je vytvořit si silný záměr a věnovat mu veškerou energii.

  1. Strach ze snění

Bojíme se nejen snít, ale dokonce i uvažovat o svých snech, natož je realizovat. Bojíme se zklamání, protože se nám to v minulosti již stalo a tato zkušenost nám brání posunout se dál. Vnitřní kritik nám našeptává, že na to nemáme, že je to moc riskantní, že budeme vypadat jako blázni, když se nám to nepovede, a nedovolí nám sny realizovat. Je potřeba se mu hrdě postavit a pomocí mentálních technik dosáhnout vyrovnanosti a víry ve své schopnosti.

  1. Příliš velká očekávání

Mohou nás brzdit a působit nám nemalé problémy. Vnitřní kritik je zase v pozoru a našeptává nám: „To nemůžeš zvládnout“, „ Naložil sis na sebe příliš moc“ nebo „Na takový cíl nemáš“. Když se ujistíme, že je náš cíl skutečně reálný, i když náročný, a my tomu uvěříme, tak nedáme kritikovi šanci zpochybňovat naše rozhodnutí. Zaměřujeme pozornost na naše správné očekávání a postupně ho realizujeme. Věříme ve své rozhodnutí i ve své schopnosti.

  1. Strach odlišovat se od druhých lidí

Pramení z pocitu, že nezapadneme do davu, že se budeme příliš odlišovat, takže můžeme být odmítnuti okolím. Touha být v oblibě a nebýt jiný nás může v rozvoji svých schopností omezovat. Je potřeba jít individuální cestou, řídit se svými pocity, intuicí a nesnažit se kopírovat druhé.

Co můžeme udělat, abychom umlčeli vnitřního kritika a mohli svobodně dýchat a předvést to, na co ve skutečnosti máme? Prvním krokem je uvědomění si jeho přítomnosti v naší hlavě, že to on nás kritizuje a poučuje. Že to on zpochybňuje naše plány, rozhodnutí a akce. U mnohých mých klientů jen toto uvědomění si změnilo jejich myšlení. Když pochopili, že to nejsou oni, ale něco v jejich hlavě, co tam nemusí být, dokázali odhodit veškerý strach ze snění, selhání a zklamání. Začali se cítit a konali úplně jinak. Pozitivně a sebejistě. Stanovili si vysoké cíle, o kterých předtím jen tajně snili. Na cestě k nim vystavili „stopku“ všemu, co by jim plány narušovalo. Začali si natolik věřit, že se jejich sebedůvěra odrazila na vysoké a stabilní výkonnosti. Co udělali jinak? Změnili své myšlení tím, že ho začali vědomě kontrolovat. Pochopili, že negativní myšlenky, které se jim honily hlavou a které jim našeptával jejich vnitřní kritik, se jim zapisovaly do podvědomí. A oni tomu pak sami věřili. Vyměnili svého vnitřního kritika za vnitřního trenéra, který je nikdy nekritizoval, ale naopak. Na jejich cestě za slávou a úspěchem je povzbuzoval a dával jim energii bojovat a snít dál.

CVIČENÍ Z PRAXE: CVIČENÍ NA KONTROLU MYŠLENÍ

Využití: Zvýšení sebedůvěry

  1. Zamyslete se a sepište si seznam svých negativních myšlenek – výroků, které se vám honí hlavou při turnajích, případně v situacích, které chcete změnit.
  2. Změňte je na pozitivní slova, výroky, které by se vám líbily, dají vám pocit energie a zvýší sebedůvěru. Například místo „Jsem nervózní“ si napište „Cítím se skvěle“ nebo „Věřím si“ atd. Je důležité, abyste se s novými výroky ztotožnili a měli jste při jejich vyslovení příjemné pocity. Opakujte si je co nejvíce, jak na tréninku, tak v běžném životě.
  3. Aplikujte je preventivně i tehdy, kdy odhalíte, že se ozval váš vnitřní kritik. Okamžitě ho zastavte tím, že negativní výrok odhalíte a nebudete ho dál rozvíjet v mysli. Můžete využít tlačítko STOP a pak v mysli nebo nahlas vyslovte váš nový pozitivní výrok nebo slovo. Tím bude jeho hlas slábnout a vy dostanete mysl pod kontrolu. Budete v ní mít jen to, co budete chtít a co vám bude pomáhat být lepší a úspěšnější. Postupně se vám pozitivní výroky zautomatizují a budete se cítit sebejistě a sebevědomě. Pak můžete pokračovat na cestě ke skvělým úspěchům.

Zdroj: Časopis Golf. Autor: Andrea Změlíková, https://www.casopisgolf.cz/o-casopisu.html?rocnik=2016&id=168