Bìžecká soutìž Birell Grand Prix Praha odstartovala 6. 9. 2014 z Václavského námìstí.