Relaxace a její význam ve sportu

Zpět na články
Kategorie: Vrcholový sport

Nejenom ve sportu, ale také v každodenním životě je umění relaxovat základem pro „harmonii“ duše i těla. Pro sportovce to platí mnohonásobně, protože jsou na ně kladeny vysoké nároky na fyzickou i psychickou stránku. Pomocí relaxačních technik je možné vzájemné propojení zlepšit a dosáhnout jejich symbiózy.

Přemíra stresu a náročné fyzické aktivity mají dopad na celý pohybový systém sportovce. Těžko bude fungovat fyzické tělo, když je naše mysl zaplavena stresem, který neumíme efektivně zvládat. Je důležité pochopit vztah mezi pohybovým systémem a psychikou z důvodu lepšího výběru relaxačních technik a zvýšení jejich účinnosti. Prosté opakování naučených technik nám pomůže daleko méně, pokud nebudeme vědět, jak fungují a co ovlivňují.

Klidná mysl versus uvolněné tělo

V mnoha článcích je popsán dopad stresu na výkon sportovce. Jedná se o psychosomatické problémy, které zhoršují pohybovou schopnost a tím pádem i výkonnost. Na základě toho, že je pohyb člověka řízen centrální nervovou soustavou, je důležité, v jakém stavu se naše psychika nachází. Když budeme psychicky odolní, naše tělo odvede maximální výkon.

Budeme-li na turnajích ve stresu, pod vlivem trémy, tlaku nebo nás ovládne strach ze selhání, naše tělo nebude schopné výkonu, na který jsme pilně trénovali. Mohou se projevit symptomy jako únava, bolest, změna svalového napětí, zhoršení koordinace atd. Úzké propojení psychiky a motoriky je pro sportovce zásadní. Pro zvládání těchto situací a stavů, je psychologická příprava stejně důležitá jako ta fyzická. Někteří sportovci podávají mimo soutěže lepší výkony než na nich samotných, kde je porážejí tréninkově slabší sportovci. Jak je to možné? Důvodem je rozdíl v psychické odolnosti, v jejich schopnosti zvládat tlak vyvolávající stres.

Vítězové vědí velice dobře, jak ovládat svoji mysl, znají techniky, které jim pomáhají zůstat „nahoře“, i když se nacházejí v náročné situaci. Ovládají dokonale nejenom tělo, ale i mysl. Způsob, jak toho dosáhnout, spočívá ve využití relaxačních technik, jež zklidní mysl a sníží svalové napětí. Základním předpokladem pro klidnou mysl je správné dýchání. Dýchání přímo reaguje a odráží náš psychický stav. Podle stavu mysli se zkracuje nebo naopak prodlužuje. Správné dýchání je součástí relaxačních technik, a proto je základním pravidlem jejich účinnosti vědět, jakou má dýchání funkci a jak ho správně provádět.

Relaxace

Když jsme pochopili, jak ovlivňuje stres a psychika naše svaly a celou motoriku, je na nás, abychom posoudili svůj psychický stav a v případě potřeby se rozhodli ho posunout na vyšší „level“. Položte si následující otázky a důkladně se nad nimi zamyslete.

Jste si stoprocentně jistí, že vaše psychika vůbec negativně neovlivňuje váš výkon? Myslíte si, že zvládáte všechny situace v soutěži perfektně a že již nemáte co zlepšovat? Pokud jste si odpověděli, že tomu tak není, nezoufejte. Naopak, právě jste si analyzovaly zdroj, který ovlivňoval vaši výkonnost.

Uvědomit si a připustit si, co se v nás děje a že to můžeme změnit, mít to pod kontrolou, nám dává obrovskou naději a sílu se do toho pustit. Dokázat to, o čem dlouhou dobu sníme, a získat to, na čem tak dlouhou dobou pracujeme. Náš sportovní cíl bude zase o něco blíž.

Relaxační cvičení nás učí být ve stavu uvolnění, jak psychickém, tak fyzickém, kdykoliv to budeme potřebovat. Představte si, že jste na turnaji a cítíte tlak, který je na vás vyvíjen. Všichni od vás očekávají určitý výkon. Trénuje už dlouhé roky. Cítíte napětí a najednou vám těžknou nohy a vaše pohyby ztrácí lehkost a přesnost.

Máte na výběr. Buď propadnete panice, nebudete vědět, co se to s vámi děje, a nebudete schopni učinit rychlou nápravu a znovu se vrátit do hry. Nebo zmobilizujte síly, ovládnete mysl a psychiku a vaše tělo začne opět fungovat tak, jak by mělo. Co si vyberete?

Věřím, že ta druhá možnost je lákavější, ale bez svědomitého psychického tréninku se tomu tak nestane. Je potřeba pracovat na psychice neustále. Tím ovlivníte a vyladíte její stav. Psychicky silní sportovci jsou schopni lépe zvládat emoce v průběhu tréninku i soutěží a jsou schopni pracovat lépe s motivací, jež je žene kupředu. Jsou psychicky odolní a úspěšní, mají vyšší sebedůvěru a schopnost zvládat jakoukoliv nečekanou situaci. Dokáží cíleně ovlivňovat výšku své aktivace a v případě potřeby ji sníží nebo zvýší.

Existuje mnoho relaxačních technik. Vždy záleží na tom, co si od ní slibujete a v čem má vám pomoct. Se sportovci vždy řešíme daný problém a hledáme techniku, která jim bude maximálně vyhovovat. Musí sedět jejich potřebám a osobnosti. Až si ji vyzkouší, posoudíme její účinek a popřípadě ji postupně upravujeme tak, aby byla co největším přínosem. Každý člověk je specifický, proto věnujme tomuto postupu náležitou pozornost.

Hlavní relaxační techniky:

  • Dechová cvičení
  • Autosugesce
  • Imaginace
  • Vizualizace
  • Uvolňování svalových partií
  • Autogenní trénink
  • Meditace
  • Vnitřní řeč

CVIČENÍ Z PRAXE: VEČERNÍ RELAXACE PRO KLIDNÝ SPÁNEK

Možnosti využití: zklidnění mysli a uvolnění svalových partií, lepší a hodnotnější spánek

Doba trvání: 10–20 minut, případně dle možností

Opakování: podle možností každý den

Možnost aplikace: postup si můžete nahrát a večer si jej pustit, lze si jej i přehrávat postupně v mysli

Postup

Lehněte si pohodlně na záda (ideální postel). Nohy ani ruce se nesmí křížit. Ruce leží volně podél těla, nohy jsou natažené mírně od sebe. Zavřete oči a několikrát se zhluboka nedechněte, poté hluboce vydechněte. Vnímejte své tělo a dech, který vás uvolňuje. Postupně se odpoutáváte od okolního světa. Každým nádechem se cítíte klidnější a uvolněnější. Pokud se vám vloudí do mysli nějaká myšlenka, nebojujte s ní, nechte ji v klidu odejít a zase zaměřte pozornost na tělo a dech. Představujte si, jak se vám postupně uvolňují svaly na nohou, cítíte v nich příjemné teplo, uvolnění a začínají vám těžknout. Začínáte od chodidel, pak lýtka a stehna. Stále dýcháte zhluboka a každým výdechem se cítíte klidnější a příjemně unavený. Postupujete nahoru do oblasti břicha, hrudníku, ramen, paží, šije, nakonec uvolníte svaly obličeje. Teď je vaše tělo celé krásně uvolněné a bez jakéhokoli napětí. Cítíte teplo a tíhu, jako byste se pomalu propadali do postele. Je to velice příjemný pocit, vaše mysl je klidná a vybavujete si jen příjemné události a pocity toho dne. Můžete si také představovat něco krásného, přírodu, modrou oblohu, slunce…nebo svůj vysnění závod, kde jste vy tím vítězem. Užíváte si tyto představy, vnímáte je a dávají vám ještě vetší pocit radosti, klidu a vnitřní rovnováhy. Znovu si uvědomíte svůj dech a tělo, které je prohřáté, uvolněné a příjemně unavené. Začíná se vám chtít spát a vy se oddáváte pocitu odpočinku. Zpomaluje se vám dech a vy se začnete jakoby „ztrácet“. Každým výdechem se vám chce více spát a cítíte, že jste ospalý a připravený na klidný spánek. Můžete si v mysli říct: Moje tělo je klidné a uvolněné. S každým výdechem se cítím ospalejší a uvolněnější. Můj spánek je kvalitní a zdravý. Po probuzení se budu cítit odpočatý, svěží a v dobré náladě. Krásně usínám…

Zdroj: Časopis Golf. Autor: Andrea Změlíková, https://www.casopisgolf.cz/o-casopisu.html?rocnik=2016&id=167