Psychologická příprava sportovců

Zpět na články
Kategorie: Vrcholový sport

V posledních letech se i v České republice začal klást větší důraz na rozvoj psychické stránky sportovců. Ve světě je jejich psychologická příprava samozřejmostí a plně se integrovala do tréninkových plánů. U nás ji využívají především sportovci cestující převážnou část roku nebo žijící v zahraničí, kteří si uvědomují, že soupeři dovednosti spojené se silnou psychikou využívají.


Trénink psychiky

Trénink psychických vlastností pozitivně ovlivňuje sportovní výkon. Pomáhá sportovcům zvládat působení negativních vlivů a ovlivňuje jejich psychiku k dosažení maximálních výkonů. Na vrcholové sportovce jsou kladeny značné nároky a zvyšující se psychický tlak je potřeba umět zvládat a regulovat. Trénink psychiky si proto zaslouží stejnou pozornost jako fyzický trénink.

Proč tomu tak je? Sportovci trénují a dřou, ale mnohdy přijde soutěž, kde najednou cítí, že je neposlouchá hlava. Říkají si, že na tréninku to šlo skvěle, přípravné závody proběhly také bez problému, a najednou je tu větší turnaj, závod a oni se cítí jinak. Jakoby jejich tělo patřilo někomu jinému. Snaží se dělat vše správně, zůstat v klidu a plně se koncentrovat, ale okolnosti jim to nedovolí. Cokoliv se v průběhu závodu nebo před ním stane, ovlivní jejich psychickou pohodu. Najednou to nejde.
Čím více se snaží, tím je to horší. Pocit selhání a zklamání zakoření hluboko v hlavě a nedovolí jim dostat ze sebe maximum. Ptají se sami sebe, co se stalo, přičemž odpověď bývá jasná. Psychika dostala tvrdou ránu a zkouška, která ji prověřila, ukázala, že je třeba s tím něco udělat.

Zvládaní trémy, nervozity, emocí, koncentrace a období nezdaru tvoří součást sportovního světa a ti, kteří se chtějí dostat co nejvýš, investují peníze i čas také do této části sportovní přípravy. Investice, kterou do toho vloží, se jim mnohonásobně vrátí ve formě sportovních úspěchů. Mnoho sportovců váhá a tvrdí, že to nepotřebují. V určitém období tomu tak opravdu může být, ale časem stejně pochopí a pocítí potřebu pracovat i na své psychické stránce. Chtějí být odolnější a schopnější ovládat svoje tělo a mysl mistrovským způsobem.

Úspěšní sportovci v porovnání s méně úspěšnými se podle výzkumů vyznačují vetší sebedůvěrou, lepší seberegulací napětí, vyšší koncentrací a schopností lépe kontrolovat situace v průběhu závodu, lepší motivací, odhodlaností atd. Vynikající sportovci za použití mentálních technik dosahují vrcholných výkonů stabilněji, lépe kontrolují myšlenky, jednotlivé kroky v průběhu výkonu, umí lépe plánovat cíle a lépe zvládají období nezdaru. Jsou odolnější a stabilnější. Více si věří a nenechávají se ovládat negativními vnějšími vlivy.

Trénink psychiky musí být systematický, dobře naplánovaný, kontrolovaný kompetentní osobou. Jedná se o mentální trénink s cílem zlepšení výkonnosti, který si sportovec nacvičí a postupně ho aplikuje do tréninku i v soutěžním období, kdy je zátěž na psychiku největší.

Mnoho výzkumů se shoduje na pozitivním vlivu mentálního tréninku na výkonnost sportovců. Elitní sportovci využívají techniku stanovování si dlouhodobých a krátkodobých cílů k udržení si motivace. Velice důležitá je technika tréninku pozornosti, koncentrace a imaginace. Ti nejlepší dokáží podávat výkony na hranici svého potenciálu a dokonale ovládají techniku vnitřní řeči, která jim pomáhá dosahovat své cíle.
Umí využívat tlak ve svůj prospěch, zvládají úzkost, obavy a strach a dokáží se lehce vyrovnat s rušivými faktory. Méně úspěšní sportovci tyto vlastnosti nevykazují.

Při aplikaci psychologické přípravy do tréninkového procesu je důležité, aby si sportovec uvědomil, jakou roli hraje psychika při dosahování výkonů. Pokud z vlastní vůle chce na sobě pracovat a zdokonalit své psychické dovednosti, následuje praktická část, kde se bude učit nejdříve novým dovednostem a jejich zautomatizování postupným učením, pak následuje integrování těchto dovedností do tréninku a nakonec jde o simulaci mentálních technik a jejich aplikaci do závodních situací.
Cílem je naučit sportovce, aby si v každé situaci pomohl sám, a to i bez trenéra nebo psychologa. Trenér a psycholog nabývají role poradců, s nimiž sportovci spolupracují, ale nejsou na nich závislí. Elitní sportovci se efektivně vyrovnávají se stresovými situacemi a plynule se přizpůsobují změnám.

Kdy je nejlepší přípravu zahájit?

Pokud to není nutné, tak až mimo závodní období. Někdy se sportovci obrací na sportovní psychology v závodním období, protože situace začíná být neúnosná. V takových případech se postupy liší, ale výsledky se mohou také dostavit okamžitě.
Na tuto přípravu je ideální zvolit mimozávodní období, kdy je dostatek času na poznávání, plánování a trénink mentálních technik zlepšujících výkonnost. Dlouhodobá spolupráce pomůže sportovci posílit a vybudovat silnou psychickou úroveň a pomůže mu v následující sezoně dosáhnout výrazně lepších výkonů.
Mentální trénink je proces, který vyžaduje svůj čas a měl by být zakomponován do ročního tréninkového cyklu. Někteří sportovci si bohužel myslí, že pár konzultací se sportovním psychologem je změní, že se z nich stanou silní a odhodlaní sportovci, které nic nepřekvapí avše zvládnou s lehkostí. Bylo by to skvělé, ale stejně jako se postupně učili a zlepšovali ve svém sportovním odvětví, roky trénovali, tak i mentální příprava vyžaduje prostor pro naučení, zakotvení a zautomatizování nově vytvořených návyků.

Postup mentální přípravy

Sportovec se spolu s psychologem nejdříve zaměří na mentální návyky, které využíval doposud. Psycholog prozkoumá jeho názory, stavy a postoje, analyzuje interpretaci jeho skutečnosti. Věnují se také rozlišování mezi skutečností a subjektivním hodnocením. Pracují na cílech, posilují motivaci a postupně trénují nové mentální techniky, které si sportovec osvojuje a využívá je v tréninkovém procesu i mimo něj.
Psychologická příprava je systematický program postupných kroků, zaměřujících se na odstranění negativních příznaků ovlivňujících výkonnost bez podrobné analýzy sportovce. Důraz je kladen na budoucnost a konkrétní kroky, které efektivně ovlivní myšlení a jednání sportovce.

Mentální techniky

Sportovci využívají mnoho technik a postupů, vždy záleží na jejich osobnosti a individuálních potřebách. Mohou to být simulace určitých situací. Postupné přivykání si na náročnou situaci, trénink jejího zvládání a příprava na ni. Nacvičování žádoucích reakcí, přehodnocování předešlých reakcí a vytvoření si nových postojů k náročným situacím.
Stanovování cílů tvoří základ v mentálním tréninku, jejich využití v imaginaci hraje důležitou roli v udržení si vysoké motivace, potřebné k dosahování skvělých výkonů.
Technika sebeinstruktáže se využívá k zastavení nežádoucích myšlenek, které se objevují hlavně před závody a ve vypjatých situacích, kdy je potřeba zůstat plně koncentrovaný. Negativní myšlenky odvádějí pozornost, vysávají energii a zabraňují v podání výborných výkonů.
Technika Stop pracuje s tím, že si sportovec úmyslně vyvolá negativní představu nebo myšlenku a pomocí slova „stop“ se ji pokusí zastavit. Zastavením myšlenkového řetězce dojde k jejímu přerušení a vzniká prostor pro aplikaci vhodné a žádoucí představy, myšlenky. Trénink této techniky je velice efektivní a postupně se dá dobře osvojit a přenést do soutěže.

Běžně využívaná technika imaginace učí sportovce využívat představy určité události, které se poté realizují v realitě. Ať se jedná o dosažení konkrétního cíle nebo jen daného pohybu, techniky. Sportovec se učí využívat své představy, kontrolovat a regulovat jejich obsah. Imaginace přispívá ke správnému rozhodnutí před provedením akce a jejímu efektivnějšímu provedení. Podporuje rychlejší učení nových dovedností a upevňuje starší, již správně provedené akce. Podporuje motivaci a tím pomáhá udržení si správné energie při sportu.
Celosvětové studie ukazují, že více než 95 % špičkových sportovců využívá imaginaci jako běžný způsob v tréninkovém i závodním procesu. Mít jasnou a konkrétní představu o tom, co chce sportovec dokázat, schopnost do detailu ji procítit a prožít ji v mysli, je základem k jejímu dosažení.

Mnohaleté zkušenosti prokazují, že ti sportovci, kteří pracují a rozvíjejí své psychické dovednosti, se řadí mezi světovou elitu ve srovnání s těmi, kteří se věnují jen fyzickému tréninku. Mentální trénink je stejně důležitý jako fyzická příprava, a pokud sportovci nebudou trénovat psychiku, nevyužijí svůj potenciál naplno!

Zdroj: Časopis Golf. Autor: Andrea Změlíková (10/2017, str. 26-27)