Pozitivní vize a její síla při utváření reality

Zpět na články
Kategorie: Vrcholový sport

Přemýšlíte někdy o tom, jak dosáhnout ještě většího úspěchu, zlepšení a skvělých výkonů? Je mnoho cest, jak realizovat své sny, ale pozitivní vizualizace patří k hlavním technikám mentálního tréninku. Když si do detailu vytvoříte vizi cíle, který chcete dosáhnout, bude mnohem snazší ho realizovat.

Tato představa bude po celou dobu žít ve vaší mysli, bude vám dělat radost, motivovat vás a pomáhat v náročných chvílích, než se stane skutečností. Je to jako film, k němuž si sami napíšete scénář, zrežírujete si ho a budete jeho hlavním hrdinou. Co je ale klíčové – pomocí tohoto filmu se budou plnit vaše sportovní cíle. Mysl získá pozitivní nastavení a budete přesně vědět, kam se chcete dostat, jak se tam dostanete a co vám to přinese. I vy můžete vizi využívat k dosahování úspěchů a ke zlepšení svých dovedností. Ať už je to zlepšení psychické stránky nebo herní techniky.

Dřív než svých cílů dosáhnete v reálném světě, budete je každý den prožívat ve světě imaginárním. Představte si ten pocit, ráno se probudíte a přehrajete si skvělý výkon na greenu, večer usínáte a vidíte se, jak odpalujete přesně podle svých představ nebo jak přebíráte cenu za vítězství. Kdo by nechtěl takové představy realizovat! Je daleko pravděpodobnější, že svůj cíl dosáhnete, když bude představa ve vaší mysli „živá“. Nejlepší sportovci světa si nejdřív svůj cíl naplánují a pak si ho do detailu představují, věnují tomu nesmírnou pozornost, každému detailu. Svůj úspěch si představují celé měsíce i roky. Záleží, jak dlouhodobý cíl si stanoví. Doporučuji mít cíle dlouhodobé i krátkodobé a k nim si vytvořit představy – vize, které vás k nim povedou. Krátkodobé vize představují vlastně jednotlivé kroky, kterými postupně kráčíte k dosažení cílů dlouhodobých.

Vizualizace má pozitivní vliv na myšlení. Pomůže vám zvýšit sebedůvěru, využívat emoce efektivním způsobem, zaměřit pozornost správným směrem, poskytne vám uvolnění a pocit jistoty, kdykoliv si to budete přát, a udrží vás na té správné cestě, která vede ke kvalitním výkonům.

Dokážete si představit svůj cíl a sebe jak ho dosahujete? Jaké pozitivní kroky k němu mohou vést? Jaký je to pocit podat výkon, o kterém sníte? Ujasněte si své myšlenky a nechte je, aby se staly skutečností. Nejdřív uvnitř vaší mysli a později také ve skutečnosti! Důvěřujte sami sobě a nikdy o své vizi nepochybujte! To je základ, aby vize byla přínosná. Pokud dojde k nečekaným změnám v plánu, upravte vize tak, aby byly reálné pro danou situaci a období. Hodnocení již dosažených menších vizí vám dá skvělou příležitost podívat se zpětně, co se vám již povedlo, co je potřeba změnit, z čeho se poučit a čemu se věnovat v dalším období. Tato analýza je nezbytná k dosažení zprvu menších a nakonec velkých vizí.

Jak je možné, že pozitivní vizualizace může natolik ovlivnit výkonnost sportovce? Hlavním důvodem je fakt, že lidský mozek nerozlišuje mezi reálnou zkušeností a tou přestavovanou.
Pro mozek jsou obě zkušenosti stejné, což nám sportovcům dává veliké možnosti, jak tyto poznatky z neurověd využít ke zvýšení výkonnosti. Lidský mozek je jako „stroj“, který vytváří neuro spoje, aby naplňoval svoji kapacitu a zlepšoval výkonnost. Stejně jako svaly lze trénovat i mozek. Například čím více si budeme přestavovat určitou dovednost, určitý pohyb nebo výkon, tím více se nám daná situace bude „vrývat“ do mozku. Fakt, že to mozek považuje za reálné, nám dává skvělou možnost, jak vše provéststejně i na fyzické úrovni.

Pozitivní představy můžeme aplikovat při výkonu (trénink nebo závod) nebo mimo něj. Jejich využití v praxi:

1. Zlepšení pozornosti a sebedůvěry

Ať už je to trénink nebo závod, vždy chceme podat kvalitní výkon. Představa toho, co si přejeme dosáhnout v závodě nebo na tréninku, nám pomůže zvládat lépe techniku hry i zklidnit mysl. Když víme dopředu, co nás čeká, připravíme se v mysli na každou situaci (i tu negativní), dokážeme úspěšně čelit stresu a udržíme pozornost tam, kde chceme. Pozitivní představy posilují sebedůvěru, protože nám pomáhají zůstat pozitivní a koncentrovaní na to, co se chystáme ve hře udělat.

2. Zdokonalování techniky

Simulace pohybu je technikou mentálního tréninku, pomocí které dochází k dokonalému provádění pohybů nezbytných pro vaši hru.

3. Snížení poklesu výkonnosti v době zranění nebo nemoci

Je vědecky dokázáno, že i na gauči se dá trénovat. Prováděním pohybu v mysli dochází k mikroaktivaci svalů a udržuje se svalový tonus. Nahradit trénink to samozřejmě nemůže,
ale pomáhá to k udržení výkonnosti Tréninkem samotných pohybů je možné zlepšit techniku hry, aniž byste byli na golfovém hřišti. Mnoho sportovců v době zranění podléhá stresu, že nemohou trénovat, a mají obavy o svoji výkonnost. Právě v době zranění se dá pracovat na posílení psychické odolnosti pomocí mnoha mentálních technik.

4. Relaxační technika

Existuje mnoho vizualizačních technik, které uvolní napětí ve svalech i zklidní mysl. Můžeme z nich čerpat energii, regenerovat nebo jen tak odpočívat.

5. Znovuzískání motivace po neúspěchu

Po každém nezdaru se naše psychika oslabuje. Je potřeba se rychle vzpamatovat a právě vizualizace cílů nám pomůže uvědomit si, že tento nezdar je jen zkouškou a příležitostí, jak být ještě lepší a výkonnější. Každá chyba nám poskytuje možnost učení a růstu a je jen na nás, jak se k této situaci postavíme a jak ji využijeme.

Cvičení – Vizualizace

  1. Napište si na papír svůj cíl. Zamyslete se nad ním, co všechno má obsahovat, jaké cesty k němu vedou, co vám může pomoct k jeho dosažení.
  2. Sepište si dvě vize. Jednu „velkou“ dlouhodobou, kterou můžete reálně dosáhnout za půl roku nebo rok. K ní si vytvořte kratší „měsíční“ vize – kroky, které budete vždy po uplynutí měsíce kontrolovat a upravovat podle vyhodnocení. Velká vize by měla obsahovat úspěch. Například pokud je vaše vize vyhrát veliký turnaj, ideální je vidět se od začátku až do vítězného konce. Vize má obsahovat vše, jako by to bylo reálné. Barvy, počasí, oblíbené oblečení a hole, golfové hřiště na kterém turnaj proběhne, diváky, přebírání ceny atd. Je důležité do ní vložit, jak se cítíte, jak skvěle hrajete, vaši perfektní hru! Prostě to, jak byste si to přestavovali, aby to ve skutečnosti proběhlo.
  3. Když budete se svoji vizí spokojení, celou si ji přečtete a nahrajte do mysli. Nezapomeňte ji procítit, aby se vám uložila do emoční paměti, jinak by nebyla tolik účinná. Vytvořte si film, který si budete v hlavě přehrávat, kdykoliv budete chtít. Jestli to bude večerní usínání, ranní vstávání nebo se budete chtít naladit před tréninkem nebo závodem, uvidíte, jaký pozitivní dopad to bude na vás mít.

Toto cvičení doporučuji využívat každý den. Pokud se s touto vizí ztotožníte a budete ji cítit, věřte, že pocítíte její sílu, která vám pomůže dosáhnout toho, co si tak moc přejete.

Zdroj: Časopis Golf. Autor: Andrea Změlíková: https://www.casopisgolf.cz/o-casopisu.html?rocnik=2015&id=151