Motivace – neviditelná síla úspěchu

Zpět na články
Kategorie: Vrcholový sport

Pouhým okem ji nezachytíme, je neviditelná, a přece na ní tolik záleží. Je to právě motivace, co představuje náš základní hnací motor, ženoucí nás vpřed, vstříc vysněnému úspěchu. Pomáhá nám určit si priority, cíle a je naším nejvěrnějším přítelem na cestě k jejich dosažení.

Motivace je součástí každodenních životů. Pochopíme-li, jak funguje, jak ovlivňuje naše chování a následné jednání, můžeme ji využívat ve svůj prospěch, k dosažení svých sportovních cílů. Ať už je vnitřního nebo vnějšího charakteru, podstatné je, že nám pomáhá uspokojovat naše potřeby a my se pak cítíme spokojení a šťastní.

Co stojí za motivací, která zažehne naše motory na plné obrátky?

Je to dostatečně silný motiv, který nás zaktivizuje a uvede do pohybu. Pro sportovce je velikým motivem dosažení sportovního výkonu. Každý si určí, co je pro něho nejdůležitější, a jde za svým sportovním snem. Neděje se tak ze dne na den, na dosažení náročných cílů je nutné pracovat postupně a svědomitě.

Každý cíl je propojen s určitými pocity. Jsou to emoce jako štěstí, radost, vzrušení, strach, lítost, očekávání, zklamání atd. Optimální cíl musí vyvolávat pouze pozitivní emoce. Pokud tomu je naopak a pociťujeme například strach ze selhání, je nutné takový cíl přepracovat, změnit ho na formu, jež v nás vyvolá pouze kladné pocity. Emoce mají veliký vliv na naši motivaci, protože vše, co děláme, je doprovázeno pocity. Pokud jsou emoce spojené s určitou pozitivní činností, aktivace organizmu se zvyšuje, jsme plní energie, jdeme přímo do akce a tímto způsobem se posouváme k dosažení cíle. Negativní emoce způsobí přesný opak, cítíme se sklesle, postrádáme energii a těžko se dokážeme soustředit na skvělý výkon.

Motivace je pro sportovce zásadní z hlediska vysoké výkonosti a dosažení cíle! Proto je potřeba hledat takovou motivaci, která nám pomůže překonávat také obtížné období (zranění, neúspěch, únava, psychická nestabilita…). Když se připravujeme na významný turnaj, zápas či závod, můžeme si cíl stanovit až na jeden rok. Většinou si sportovci vyhodnotí svoji výkonnost po celé sezoně a pak si na další rok naplánují hlavní cíl, k němuž si stanoví menší krátkodobější cíle.

 Jak jedinečný, přesný a motivující by měl být cíl na příští sezonu?

Podle zkušeností z praxe, kdy se sportovci plánujeme jejich cíle, klademe veliký důraz na různé parametry cíle. Je to jeho reálnost, měřitelnost, jasné a pozitivní znění, termín dosažení atd. Nikdy ale nezapomínáme na emoce, které nám jasně ukážou, jak silný motivátor cíl bude. Jsou jako kompas, jenž nás naviguje, jestli jdeme správným směrem, zda dokážeme jít v bouři i v silném větru. Každý sportovec ví, že vrcholový sport je tvrdá dřina, prověřující jak fyzickou, tak psychickou stránku.

Když si na začátku pečlivě naplánujeme své výkonností cíle a postupné kroky k nim a dokážeme je propojit s pozitivními emocemi, budeme schopni tyto pocity využívat, kdykoliv budeme potřebovat znovu zažehnout naše motory a letět vzhůru ke svým cílům a snům.

Doporučuji být efektivně motivován, což znamená – ani málo, ani příliš! Nízká motivace totiž způsobí, že se nedokážeme v náročných chvílích posouvat dál. Přílišná motivace přináší velké psychické napětí s dopadem na fyzickou stránku. V takovém stavu je pak nemožné podávat na trénincích skvělý výkon, což vyvolává frustraci.

Cíl by měl vzbuzovat touhu, nadšení a nedočkavost pustit se do práce na jeho uskutečnění. Musíme se s ním vnitřně propojit a vnímat tyto pozitivní pocity, kdykoliv na něj pomyslíme nebo si ho v mysli přestavíme. Jak vidíte, na první pohled jednoduchá záležitost v podobě stanovení sportovního cíle může být velice zrádná a často může zhatit plány sportovce, takže svého cíle nedosáhne.

Co dělat, aby nám motivace vydržela

Máme naplánovaný dlouhodobý cíl hlavní sezony na jeden rok. To je skvělé, ale je potřeba si dávat také krátkodobé cíle. Mohou být měsíční, týdenní nebo i denní. Chceme přece cítit ty drobné úspěchy, které dosahujeme postupně v průběhu celého přípravného období, protože ty se starají o úroveň naší motivace. Díky nim důsledně kráčíme k hlavním cílům a pomáhají nám pomocí malých krůčků zaměřovat energii tím správným směrem. Dávají nám možnost kontrolovat naše postupy, pomáhají nám lépe se soustředit, zlepšují naše dovednosti a pomocí nich jsme schopni vytvářet a měnit naše postupy pro lepší a optimálnější výkonností růst.

Krátkodobé cíle nám umožňují přehodnocovat postupy na cestě k cílům dlouhodobým. Někdy se nám může postavit do cesty zranění, únava, nemoc. Není to žádná tragédie, pokud s tímto faktem umíme pracovat. Nabízejí se dvě možnosti, buď nás to hodně psychicky ovlivní, někdy až položí, nebo s touto skutečností dokážeme pracovat. Podle délky absence tréninku přizpůsobíme své cíle nové situaci, změníme je, posuneme tak, abychom se zase cítili motivováni, plní energie a měli chuť opět se pustit do náročného tréninku. Psychika hraje hlavní roli, na ní záleží, jak rychle se zotavíme a jak rychle se opět dostaneme do požadované formy.

Víra v sebe sama

Důležitým krokem je věřit sám v sebe. Když je náš cíl správně definován a máme optimální motivaci jej dosáhnout, nepochybujme o něm ani o sobě. Věříme ve vlastní síly a tvoříme skutečnost takovou, jakou si představujeme ve svých vizích. Tyto vize jsou naše cíle, které žijí v nás a čekají, až jim vdechneme život a uskutečníme je. Jsme schopni vykročit na tu dobrodružnou cestu a učinit takové reálné kroky, které vedou přímo k našim krásným cílům. Víra v sebe samé nám poskytne možnost nerozptylovat se negativními myšlenkami, pomůže nám překonávat různé překážky, jež jsou součástí velkých výkonů, a zaměří naši pozornost žádoucím směrem. Soustředit se na krok ležící před námi je klíčovým faktorem, který nás vede blíž a blíž k úžasným sportovním výkonům.

CVIČENÍ Z PRAXE – Stanovení si krátkodobých cílů

Cíl: Udržení motivace a kontrola jednotlivých kroků na cestě k dosažení dlouhodobého cíle.

Postup: Stanovte si týdenní nebo každodenní cíl. Měl by splňovat kritéria a požadavky na období, ve kterém trénujete. Měl by vás motivovat a být co nejkonkrétnější a realistický.

Vypadat může třeba takto: Tento týden budu pracovat třikrát po jedné hodině na technice odpalu, každý večer budu 20 minut provádět relaxační cvičení, která mi doporučil fyzioterapeut, dva tréninky zaměřím na fyzickou přípravu atd.

V případě každodenních cílů je lze naplánovat večer či ráno. Záleží na vás, co vám vyhovuje. Jděte do detailů, pečlivě si vše rozepište a podle potřeby prodiskutujte s trenérem, fyzioterapeutem apod. Zpětná kontrola buď každý den, nebo po uplynutí týdne vám ukáže, co je potřeba upravit, na co se více zaměřit. V případě zlepšení vám navíc dodá pozitivní emoce a chuť dále na sobě pracovat.

Zdroj: Časopis Golf. Autor: Andrea Změlíková, https://www.casopisgolf.cz/o-casopisu.html?rocnik=2016&id=169