Vaše koncentrace řídí váš výkon!

Zpět na články
Kategorie: Vrcholový sport

Nejenom ve sportu ale i každodenním životě je soustředění klíčem k dosahování skvělých výkonů. U sportovců je tato dovednost nepostradatelná k dosahování velikých sportovních cílů. Čím je jejich soustředění lepší, tím je vyšší i jejich výkonnost.

Na začátku každé cesty k cíli, je dobré položit si následující otázky:

 • Dělám maximum, abych byl lepší a má výkonnost stabilnější?
 • Je moje koncentrace výborná?
 • Od 1 do 10 kde se nachází má schopnost koncentrovat se nyní a kam se chci dostat?
 • Od 1 do 10 jak moc to chci?

Vnímání sebe samého

Prvním krokem ke zlepšení koncentrace je naučit se vnímat, co se děje uvnitř i kolem nás! Vnější vlivy mají dopad na náš vnitřní svět, a pokud jsou negativní, mají za následek snížení koncentrace a tím také výkonnosti. Například příliš hlasité povzbuzování diváků může sportovce rozladit a snížit jeho soustředění na výkon. Také samotní soupeři mají vliv na koncentraci sportovce. Proto je potřeba nejdřív vnímat vše, co nás ovlivňuje, a až pak hledat různé způsoby mentálního tréninku, které nám pomůžou situaci zvládnout bez narušení koncentrace. Vnímání nám umožnuje pochopit, že i negativní situace, které se nám dějí, se dají využít v náš prospěch, k výkonnostnímu růstu.

Když se na ně podíváme z pozitivní stránky, dokážeme se z nich poučit. Je potřeba je ale vnímat! Když už vnímáme co se děje, co nás ovlivňuje, pak by měla následovat analýza. Doporučuji si každý den zapisovat, co se dnes povedlo a co ne. Kladné situace se dají nadále využívat a ty negativní se pokusíme změnit. To nám dá možnost se učit a nadále výkonnostně růst a dosahovat skvělých sportovních cílů.

Mnoho olympijských vítězů si vede své sportovní deníčky, kde analyzují po každém tréninku a závodě své výkony, postupy i pocity. Z nezdarů se poučí a odstraní je a své úspěchy si takto lépe zafixují do podvědomí a jsou schopni je opět zopakovat. Využívají je také k upevnění své sebedůvěry.

Trénink koncentrace

Každý sportovec ví, jaký je to pocit, když se při závodě nebo turnaji dokáže plně soustředit. Když to šlo s lehkostí a bez zbytečného plýtvání energie. Jako by to šlo samo. Sportovec dobře zná také pocit, když naopak jeho koncentrace byla mimo jeho kontrolu. Nedokázal se soustředit a jeho myšlenky byly všude, jen ne tam, kde měly být. Skvělé je, že i koncentrace se dá trénovat! To nám umožnuje rozvíjet své herní dovednosti, výkonnostně růst a podávat výkony na hranici svých možností. Je mnoho mentálních technik, které pomáhají sportovcům lépe se soustředit. Může to být například vizualizace, použití klíčových slov nebo technika dýchání. Pomocí koučinku je možné najít tu správnou techniku pro každého sportovce, aby byla pro něho co nejúčinnější a nejefektivnější.

Cvičení z praxe na analýzu koncentrace sportovce

Zamyslete se nad svým nejlepším a nejhorším sportovním výkonem. Odpovědi na následující otázky si zapište do dvou sloupců – nejlepší a nejhorší výkon.

 • Na co jsem se soustředil před svým výkonem?
 • Na co jsem se soustředil během výkonu?
 • Jaké jsem měl pocity při tomto výkonu?
 • Na co jsem myslel?
 • Ztratil jsem koncentraci během výkonu?
 • Co způsobilo ztrátu koncentrace?
 • Co mi pomohlo se opět koncentrovat?
 • Dokážu se po vyrušení opět zkoncentrovat?
 • Jak rychle to dokážu?
 • Co mi pomáhalo udržet nejlepší koncentraci v průběhu celého výkonu?
 • Jaké jsou další možnosti, abych se lépe koncentroval?
 • Využívám je opravdu všechny?

Pozorně si prostudujte své odpovědi. Porovnejte soustředění při vašem nejlepším a nejhorším výkonu. Zjistěte, co vám koncentraci narušuje a co vám ji naopak pomáhá udržovat. Vytvořte si na základě toho akční plán, jak toho využít ve svém tréninkovém procesu i na závodech. To, co můžete ovlivnit, změňte.Pozitivní poznatky, které vám již fungovaly v minulosti, využívejte dál, trénujte je.

Pokud si budete i nadále vše pečlivě zapisovat a analyzovat, vždy budete o krok napřed. Budete přesně vědět, jak se vyrovnat s nezdarem a jak co nejlépe vytěžit ze svých úspěchů. Nebude ztrácet čas s dlouhým přemýšlením, jak se posunout dál, ale můžete se podívat do svého sportovního deníčku na analýzu z minulosti a získáte tak cenné informace, které využijete okamžitě ke zlepšení výkonnosti. Budete také posilovat svoji sebedůvěru, protože po nezdaru, dochází k jejímu snížení a snižuje se také schopnost hledat co nejvhodnější řešení. Vy budete mít ale deníček plný nápadů, které vám v minulosti již fungovaly.

Zdroj: Časopis Golf. Autor: Andrea Změlíková, https://www.casopisgolf.cz/o-casopisu.html?rocnik=2015&id=150