Jak se zbavit „mentální špíny“

Zpět na články
Kategorie: Vrcholový sport

Čas od času každý z nás zažívá rozčílení či podráždění. Snažíme se s tím bojovat, ale objeví se to tak náhle, že pokud nejsme na takovou situaci dopředu připraveni a vytrénováni, zaskočí nás. Své stavy a nálady pak šíříme dál, na své blízké a okolí.


Ubližujeme nejenom sobě, ale i lidem, na kterých nám záleží a kteří za nic nemohou. Negativní reakce mají kořeny často v dětství, vytváříme si je odmala. Jsou uloženy hluboko v podvědomí, na vědomé úrovni je nevnímáme. Najednou jsou tady a my reagujeme automaticky.
Fakt je, že život přináší problémy, zažívá je každý. Ale je rozdíl, jak se na ně naučíme reagovat, jak nás ovlivní. Když budeme schopni v krizové situaci zachovat klidnou mysl a udržíme v sobě potřebnou harmonii, dokážeme problémy lépe řešit a najít nejvhodnější východisko. Kromě toho si udržíme vnitřní harmonii a nezatížíme zbytečně své přátelé, rodinu a okolí. Přenášením problému na druhé lidi a „vyléváním“ si zlosti na nich se nám neuleví, neurychlí to ani řešení situace. Právě naopak.

Disharmonie má negativní dopad na vztahy, zejména však na náš zdravotní strav, který je závislý na našich pocitech, emocích a myšlenkách. Neustálá nervozita, stres a vnitřní neklid jsou zdrojem mnohých zdravotních potíží a nemocí. Když se zaměříme na sportovce a sportovní výkony, těžko dosáhneme skvělých výkonů, bude-li naše nitro „zamořené“ vnitřním hněvem, napětím a negativitou. Ta je jako „mentální špína“, která nám brání udržet se v harmonii a dosahovat to, co si přejeme a na čem pracujeme.

Existují dva základní způsoby, které nám pomohou ovládnout se ve zlomových situacích.
1. Odvraťte pozornost jinam
Nedovolí nám spustit hněv, stres a neadekvátní jednání. Můžeme začít počítat „jedna, dvě, tři, čtyři…“ Nebo opakujeme nějaké slovo, které nás uklidní a připomene nám, že máme zvážit své další kroky. Technik je mnoho. Potřebujeme zastavit reakce na nevědomé úrovni a přesunout se do úrovně vědomé, kde si sami zvolíme, co se bude dít. Slovo nebo čin nám má pomoci si uvědomit, že se objevila nechtěná negativita, kterou hodláme hned zastavit.

2. Čelte problémům
Odvrácením pozornosti zatlačíme sice negativitu hluboko do nevědomí a na povrchu se objeví klid a harmonie, ovšem nánosy „mentální špíny“ se hluboko v nás násobí. Uvedené rychlé způsoby na zklidnění jsou tak vhodné pro okamžitou pomoc, nicméně pro „generální úklid“ mysli je potřeba neutíkat a nepotlačovat problémy, nýbrž jim čelit. Útěk není řešení. Potlačovaná negativita v hlubinách mysli je jako spící sopka, která může kdykoliv vybouchnout.

Generální úklid a vnitřní klid

Způsob, jak se zbavit „mentální špíny“, tedy existuje. Schopnost udržet si vnitřní klid a pozorovat naše negativní pocity a myšlení, aniž bychom nějak reagovali, spustí očistný proces, který oslabí jejich sílu, takže se postupně vytratí. Získáme možnost racionálně řešit situaci, aniž bychom ubližovali sobě a svému okolí. Dokážeme rychleji a efektivněji pracovat, trénovat, závodit nebo udržovat zdravé vztahy. Problém je, že se „mentální špína“ spouští bez našeho vědomí. Začíná hluboko v nevědomé mysli a často nás ovládne a zcela pohltí. V této chvíli je náročné si vše uvědomit a pozorovat ji. Když se spustí vnitřní hněv, uvědomíme si ho a začneme ho podle postupu pozorovat, může se znásobit.

Co tedy dělat, aby byl „úklid“ efektivní a kompletní?

Je potřeba vědět dvě věci. Kdykoliv se objeví negativita („mentální nečistota“) náš dech ztratí původní rytmus. Zrychlí se a v těle proběhne biochemická reakce vyvolávající určitý pocit. Tyto dva ukazatele nás vždy upozorní, že se nějaká nečistota objevila. Varují nás, že je něco špatně. Následně začínáme dech a pocity pozorovat. Může to probíhat v rovině vědomé, kde máme moc situaci ovládat. Až se dech opět zpomalí a naše pocity budou přijatelné, budeme vědět, že „mentální špína“ pominula. Negace jsou pryč a my si nevytváříme další nánosy.
Pozorováním „mentální nečistoty“ (zrychlený dech a negativní pocity) čelíme skutečnosti takové, jaká je, a brzy zjistíme, že nečistoty ztrácejí sílu, kterou vládly v minulosti. Rozpustíme staré návyky, vnitřní strachy a všechny negativní myšlenky, které nás obtěžují a „zamořují“ nás.

Generální úklid nám přinese vnitřní klid a my můžeme žít spokojený a vyrovnaný život. Ať už jsme sportovci nebo ne. S nánosy „špíny“ nelze podávat maximální výkony, nelze se cítit příjemně, nelze si užívat života tak, jak bychom chtěli. Čím více tuto techniku praktikujete, tím rychleji se od negativity čistíte. Schopnost pozorovat tváří tvář vše, co prožíváme uvnitř, schopnost přestat obvinovat za svoji situaci všechny kolem, přijmout zodpovědnosti za to, co se děje, nám dá obrovskou schopnost být nestranný k tomu, co se děje ve vnějším světě. Právě to nejvíc ovlivňuje naše výkony, životy i pocity.

Dosažením klidné a vyrovnané mysli nebo schopností ji rychle při problémech získat se nám otevřou nové možnosti. Buddha to nazýval „umění žít“. Přestat reagovat na nevědomé úrovni, která ubližuje nám i ostatním. Nehledat problémy v druhých lidech, neplýtvat energií na zbytečné rozčilování a sebeobviňování. Místo toho pozorovat realitu kolem nás a přestat chtít na vše reagovat. Tím získáme schopnost jednat s vyrovnanou myslí, pozitivně a efektivně. Je to umění, ale vše se dá natrénovat, když si přiznáme, že i v nás je potřeba pořádně „uklidit“. Abychom to dokázali, musíme poznat sami sebe. Sebepozorováním se naučíme neukládat nové „mentální nečistoty“ uvnitř sebe. Přijmeme skutečnost takovou, jaká je, aniž bychom museli stále někomu něco dokazovat. Pokud uvnitř sebe máme „čisto“, setrváváme v harmonii, víme, že jsme dobří, ať děláme, co děláme. Nemusíme to dokazovat svému okolí. Důležité je, že to víme my sami. Člověk, co má v sobě jasno a čisto, je vyrovnaný a klidný, dokáže zvládat úplně jinak životní situace než člověk, jehož mysl vyplňují negativní myšlenky a který obviňuje druhé místo toho, aby se podíval sám na sebe.

Užitečné je při generální úklidu cvičení pomáhající udržet si v mysli pozitivní myšlenky a zkrotit divokou mysl. Klidná mysl pochopí a vyřeší každou situaci lépe než mysl rozbouřená, plná negativních emocí a vzrušení. Čím více budeme schopni v sobě udržet vnitřní klid, tím méně nás budou znepokojovat vnější situace. Vyhneme se nervovým šokům a zhroucením, jimž čelí lidé příliš fixovaní na vnější události.
Jenom vyvážená mysl dokáže přijímat jak potíže, tak radosti, které k životu neodmyslitelně patří. Je to cesta dlouhodobá, ale postupným praktikováním se můžeme přenést na jinou úroveň bytí. Na úroveň, kde se naše sny stávají skutečností, kde nezadupeme náš potenciál, kde se nám otevřou nové možnosti.

CVIČENÍ Z PRAXE: ZKLIDNĚNÍ A SEBE-ČIŠTĚNÍ
Využití: Kdykoliv se objeví problém nebo negativní myšlenka.

Jednotlivé kroky
1. Lehněte si nebo si sedněte a pravidelně dýchejte. Nesnažte se svůj dech ovládat, jen ho pozorujte, jak dlouho je to možné. Nedělejte nic, jen se pozorujte a vnímejte svůj dech, své pocity.
2. Pokud se v mysli objeví problém, který právě řešíte, nesnažte se ho teď řešit a rozvíjet myšlenky kolem něj. Soustřeďte se pouze na sebe, na dech a pocity až do chvíle, kdy se zklidníte.
3. Následně se s odstupem a jasnou myslí můžete podívat na to, co chcete řešit.

Zdroj: Časopis Golf. Autor: Andrea Změlíková (11/2016, str. 34-35)