Jak se stát opravdovým šampionem aneb Šest principů mysli

Zpět na články
Kategorie: Vrcholový sport

V čem se liší šampion od ostatních sportovců? Hledání rozdílů v danostech, jako je talent, fyzické schopnosti nebo jejich intelekt, jsou jen jedna část vlastností, které dělají šampiona šampionem.

To, co je skutečně odlišuje od jiných sportovců, je jejich myšlení! Jednou z klíčových schopností šampionů je, jak dokáží reagovat na nepříznivé situace.Když se do takových situací dostanou, a oni s tím již počítají, mají schopnost se s nimi vypořádat a zůstat koncentrovaní. Dokáží dokonce zvrátit situaci ve svůj prospěch. Jak to dělají? Připravují se na ně, trénují je!

Mnozí sportovci se učí, jak předcházet nepříjemným situacím, a trénují optimální podmínky. Mnohonásobný olympijský vítěz v plavání Michael Phelps dělal přesný opak. Systematicky si představoval a trénoval situace, které se nevyvíjí v jeho prospěch, jak před výkonem, tak v jeho průběhu. Pak trénoval, jak se vyrovnávat s danou situací. Naučil se, jak se vypořádat s neočekávaným, a když se to stalo, věděl, jak tyto situace v klidu zvládnout.

I vy si můžete v případě nepříjemností vybrat ze dvou možností. To, co se vám právě stalo, můžete vidět jako katastrofu a konec šancí. Druhá možnost je tento neočekávaný zvrat vidět jako výzvu a pokusit se hledat efektivní způsoby jeho řešení.

Pokud na takové situace budete připraveni, dokážete je bez zaváhání řešit. Tak jako Michael Phelps. On se rozhodl, vidět místo KATASTROFY efektivní VÝZVU. A ještě se na to roky připravoval. Není divu, že získal osm olympijských medailí na jediné olympiádě! To se ještě nikomu nepovedlo. To je pravý šampión. Jeho mysl byla skvěle připravena na jakoukoliv okolnost. A on přesně věděl, když nastala, jak s ní má pracovat.

Mnozí sportovci se dostali skoro na samý vrchol, ale na ten malinký, a přece tak podstatný „kousek“ nedosáhli. Šampioni ano! Dokázali to. Můžeme přitom konstatovat, že jejich odhodlání, talent i píle nebyly o nic menší než u sportovců, kteří se dostali těsně pod vrchol. Mysl těch nejlepších je prostě jiná. Umí s ní pracovat, umí ji trénovat a umí ji využívat ve svůj prospěch.

Někomu se může zdát, že je snadné ovládnout své myšlení. Bohužel to tak jednoduché není. I když mají někteří sportovci silnější schopnosti pracovat se svojí myslí, i oni jí musí věnovat dostatečný trénink. Je to jako se vším, nic není zadarmo a bez práce. Pokud chceme v jakémkoliv sportu nebo činnosti v životě podávat skvělé výkony, musíme se na to systematicky připravit. Ať je to škola, kde se musíme učit, práce, kde plníme zadané úkoly a musíme se dále rozvíjet, nebo sport, kde hraje psychika klíčovou roli při podávání skvělých výkonů.

Z praxe ze sportovní psychologie jednoznačně vyplývá, že ti nejlepší sportovci, kteří si mohou říkat šampioni, využívají šest základních principů. Ty je doprovází na cestě k úspěchu. Tak proč se neučit od těch nejlepších a neposílit tyto vlastnosti také u sebe pomocí speciální mentální přípravy.

ŠEST ZÁKLADNÍCH PRINCIPŮ MYSLI 

1. Víra ve své schopnosti a ve vyšší sílu

Opravdoví šampioni si vždy věří. Vědí, že úspěch závisí na vnitřním nastavení a víře v sebe samého. Ať se děje cokoliv, nepochybují o sobě a věří, že dosáhnou svého. Mnoho šampionů věří také ve vyšší sílu, která je vede a pomáhá jim v pravý čas dosáhnout nejvyšších úspěchů. Jejich mysl je nastavena na úspěch a velkou víru. Bez ní by nedosáhli pozoruhodných výsledků.

2. Duševní síla a odolnost

Jejich psychika je tak silná, že jsou schopni se vyrovnat s neúspěchem, čelit překážkám a mají silnou vůli je překonávat. Vědí, že překážky na cestě k cíli jsou nutnost, berou je jako možnost stát se lepšími a pohánějí je k mnohým aktivnějším krokům. Vše berou zodpovědně a snaží se v každé situaci najít pozitivní přínos a přetavit ho v úspěch. Neztrácejí motivaci ani v těch nejtěžších zkouškách, naopak je motivují ke zlepšení dovedností.

3. Touha učit se

Nikdy si nemyslí, že umí vše. Nepřestávají se učit a nebrání se novým dovednostem, ani když jsou na vrcholu. Dobře vědí, že by to byl jejich konec. Stále hledají nové informace a cesty, jak dosáhnout vrcholu, případně jak se na něm udržet. Jsou tak nadšení a otevření novým věcem, že neztrácejí chuť hledat a zkoušet nové možnosti. Jsou jako děti, které bádají, a i když to hned nejde, stále je to baví. Berou učení jako hru a netrápí se tím, že zatím vše neovládají skvěle. Šampioni si věří v každé situaci a vnímají, že právě nové výzvy a učení je posouvají blíže k novým cílům.

4. Zaměřenost na úspěch

Nikdy se nevzdávají a věří, že to, co se jim právě děje, má určitě význam. Když se jim nedaří, hledají v tom jistý smysl. Zlepšují své slabší stránky a vědí, že tyto trpké chvíle rozhodnou o budoucím vítězi. Nebojí se kopanců a ran, ale připravují se na ně. Za každým z nich vidí příští úspěch a přerod v šampiona.

5. Dokonalá znalost vlastního těla

Jejich schopnost propojit a vzájemně ovládat mysl a fyzické tělo je ohromující. Vždy vědí, kdy už mají dost, kdy by jim to mohlo ublížit. Znají a respektují potřeby svého těla a dokáží na sobě na základě toho velice efektivně pracovat. Díky znalosti svého těla předcházejí mnohým fyzickým a psychickým propadům. Jejich tělo a mysl jsou sladěny v dokonalé harmonii.

6. Silné zázemí

Většinou všichni úspěšní sportovci mají za sebou někoho, kdo při nich vždy stojí, kdo jim pomáhá a podporuje je. Ať už je to rodina, přátelé, trenéři nebo kdokoliv z jejich týmu, kdo v ně věří a pomáhá jim na cestě k úspěchu. Vědí, že sami by toho nedosáhli. Nebojí se požádat o pomoc a preferují pozitivní zpětnou vazbu, která jim pomáhá ve zlepšování. Potřebují občas slyšet i jiný pohled na věc, jiné názory a připomínky a neodsuzují lidi, co jim tyto názory poskytují. Diskutují s nimi a využívají jejich zkušenosti pozitivním způsobem.

Zdroj: Časopis Golf. Autor: Andrea Změlíková (3/2019, str. 46-47)