Jak mozek ovlivňuje sportovní výkon?

Zpět na články
Kategorie: Vrcholový sport

Problémy spojené s neúspěchem a psychickými problémy, jsou způsobené zejména nevyužíváním pravé poloviny mozku a přetěžováním levé. Při mentálním tréninku dochází k vzájemnému propojování obou hemisfér. Když budete schopni zapojovat obě části současně, budete využívat svůj potenciál maximálním způsobem, co se odrazí zvýšenou výkonností.

Pravá hemisféra znamená využívání fantazie, intuice, soustředění, odvahy, emocí, prostorové představivosti a levá představuje logické myšlení. Jak jsem již psala, u sportovců dochází často k přetěžování právě logické části. K vrcholovému výkonu je ale zapotřebí zapojit také tu druhou část. Toho lze dosáhnout právě pomocí různých relaxačních a meditačních technik, u kterých dochází k propojení obou hemisfér.