Intenzita výkonu

Zpět na články
Kategorie: Vrcholový sport

Intenzita výkonu

Jsme-li před závodem příliš nabuzeni, je to na škodu, když málo, opět podáme výkon pod hranicí svých možností. Kde se nachází ta správná hranice, intenzita nebo aktivace organizmu, při které podáme optimální výkon? Je možné ji najít a naučit se ji používat v okamžiku, kdy to nejvíc potřebujeme? Ano, je to možné!

Je důležité naslouchat svému tělu i srdci a pochopit, co se v něm děje, když zažíváme napětí na závodech i mimo ně. Budeme-li respektovat jeho signály a potřeby, budeme zdravě relaxovat a odpočívat, je to ten nejlepší způsob, jak zlepšit svůj výkon. Rovnováha, kterou naše tělo potřebuje, je základním zdrojem ke skvělé a stabilní výkonnosti.

Špičkoví sportovci pracují na této oblasti stejně intenzivně jako na sportovní stránce. Dokáží si udržet optimální intenzitu a plně se soustředit po celou dobu trvání výkonu.

Jestliže nás napětí paralyzuje a omezuje naši výkonnost, znamená to, že je jeho intenzita příliš vysoká. Přemíra horlivosti je většinou na škodu, pracuje proti nám a proti vysokým výkonům. Napětí, které ji vyvolává, nám brání v uvolněném pohybu a lehkosti nezbytné pro skvělý výkon. Pokud je naopak intenzita organizmu nízká, tělo není schopno velkých výkonů, protože nám chybí potřebné nabuzení.

Nastavme si takovou intenzitu organizmu, jež nám pomůže cítit se motivovaně, ale zároveň uvolněně, a získejme tak vnitřní sílu k dosažení výborných výkonů. Potřebujeme k tomu dokonale ovládat svoje tělo i mysl. Když se to naučíme, nebude těžké tyto přednosti využít, kdykoliv je budeme potřebovat. Pokud například cítíte napětí, snižte jeho intenzitu a zaměřte pozornost správným směrem.

Je velice osvobozující vědět, že je možné s intenzitou napětí pracovat. Když ho snížíme, budeme méně napjatí a strnulí, budeme pružnější a naše pohyby budou plynulejší. To nám dá možnost soustředit se na další krok v závodě či soutěži a dosáhnout svého maxima. Zvýšení intenzity nám zase pomůže nastartovat v sobě sílu a koncentraci potřebnou k dosažení sportovních cílů.

Co je tedy naším cílem? Zjistit, kde se nachází optimální hladina intenzity, jak ji dosáhnout a udržet si ji. Nejedná se přitom o jediný závod, turnaj či soutěž, který prožíváme, ale o celé soutěžní období.

Co je potřeba hledat?

 1. Co se děje v průběhu výkonu a těsně před tím, co nám pomáhá se plně soustředit a udržet ideální úroveň intenzity organismu.
 2. Co se děje mimo závod, turnaj, jak dokážeme relaxovat a ovládat své tělo.

Když pochopíme tyto dvě souvislosti a budeme získané poznatky využívat každý den, dokážeme měnit intenzitu svého napětí a nabuzení podle potřeby a volby. Je jen na nás, jak se naše tělo bude cítit, jak se bude chovat a jaký výkon podá.

Mnoho sportovců nepodává výkony dle svých možností, protože si dostatečně neosvojili tuto dovednost. Ti nejlepší jsou mistry v jejím využívání a dobře vědí, že špičkový výkon nespočívá jen v samotné tréninkové dřině, nýbrž jde o souhrn všeho, co k tomu patří. Tedy schopnost vnímat své tělo, jeho potřeby a varovné signály, dostatečně relaxovat a využívat jeho energii co nejefektivnějším způsobem.

Koncentraci v průběhu výkonu může narušit nepovedený moment v soutěži, čímž se míra napětí v těle zvýší. Intenzita stoupne na vyšší úroveň, než je žádoucí, tudíž je nutné napětí uvolnit. K tomu se využívá některá ze specifických technik (dýchací technika nebo cvičení na zklidnění mysli, zastavení se v dané situaci atd.).

Pokud budeme tyto techniky trénovat již v přípravném období, v případě potřeby je v soutěži dokážeme využívat plynule a automaticky. Pomohou nám překonat náročné chvíle v samotném závodě a dostat se zase do vrcholné formy. Pomocí nich si udržíme takovou intenzitu organizmu, která je pro nás v dané chvíli optimální a zaručí nám maximální výkon.

Nenechme se odradit nezdary a neúspěchy, které doprovází každého sportovce. Pojďme se z nich něco naučit, čerpejme z nich inspiraci pro sportovní růst a nedovolme stínům v naší mysli, aby zatemnily naše vysoké cíle. Když se nyní rozhodneme, že budeme na sobě každý den pracovat, že se naučíme poznávat svoje tělo ještě lépe, dokážeme aktivovat organizmus v dané soutěži přesně tak, jak si to přejeme. Určíme si intenzitu naší hry, našeho těla a staneme se tím, kým sami chceme.

Nastavme si konkrétní cíle, které nás motivují tolik, že se už nemůžeme dočkat chvíle, až budeme zkoušet naše nové „triky“ ovládající soustředěnost, mysl i tělo. Hledejme nové možnosti, jak na sobě pracovat, co se týče koncentrace i relaxace, zkoušejme je a vylepšujme tak, jak nám fungují nejlépe.

Vnímání svého těla

Stalo se vám někdy, že jste nepodali výkon, na který určitě máte? Cítili jste, že tlak, který je na vás vyvíjen, je příliš velký a ochromuje vás? Každý z nás vnímá stres a tlak jiným způsobem. Každý z nás potřebuje jiný mechanizmus k jeho snížení. Vnímejme, kdy tlak nastupuje a co s naším tělem dělá. Cítíme napětí v ramenech, v zádech, v nohách, ztrácíme koncentraci, potíme se nebo se nám zvýší tep?

Zjistíme-li, co tlak způsobuje a kdy se přesně objeví, hledejme všechny možné strategie k jeho snížení. Doporučuji si je sepsat a postupně zkoušet, dokud se neukáže, která z nich je nejúčinnější.

Dostat napětí pod kontrolu a zajistit jeho ideální intenzitu je možné pomocí technik, které náš organizmus pomohou uvolnit a dovolí mu vrátit se k plné koncentraci na výkon. Pokud bychom napětí nesnížili, tělo nebude schopné se plně soustředit, což náš celý výsledek negativně poznamená.

Pochopíme-li, jaké vzorce se v nás odehrávají, jak a kdy fungují, budeme schopni ovládat své reakce. Neexistuje univerzální návod, jak ovládat sebe samého, každý člověk je jedinečný, na každého působí jiná technika, ale hlavní je, že každý z nás má schopnost zjistit, co nám nejlépe vyhovuje a funguje. Je dobré si však pamatovat, že k nejlepším výkonům dochází tehdy, jestliže tělo i mysl pracuji v symbióze, tedy v úzkém propojení.

Schopnost uvolnění těla a mysli nám zajistí:

 • klid a vyrovnanost před i během soutěže
 • lepší koncentraci na výkon
 • schopnost akumulovat energii a využít ji v pravý čas
 • kvalitnější spánek a tím i regeneraci
 • rychlejší regeneraci i zotavení po zranění
 • schopnost lépe čelit nezdarům a rychle se z nich vzpamatovat atd.

Mezi účinné techniky ovlivňující míru intenzity organizmu patří:

 • dechové cvičení
 • meditace
 • relaxační svalové cvičení
 • autogenní trénink
 • pozitivní samomluva s využitím klíčových slov
 • vizualizace
 • svalové relaxační cvičení
 • poslech hudby, videa atd.

CVIČENÍ NA UDRŽENÍ OPTIMÁLNÍ INTENZITY ORGANIZMU

Využití: snížení stresu a napětí, zklidnění se, zlepšení koncentrace

Délka při aplikaci doma: 5 až 15 minut podle možností

Opakování: kdykoliv je potřeba, nejlépe každý den

 1. Vsedě nebo vleže zavřete oči a hluboce se nadechnete.
 2. Soustřeďte se jen na svůj dech do zklidnění a uvolnění.
 3. Při každém výdechu potichu nebo v mysli vyslovte slovo „jedna“.
 4. Při každém dalším výdechu počítejte od 10 do 1 (slovo „jedna“ vyslovte soustředěně).
 5. Pak po pár minutách počítejte zase od 1 do 7.

Zdroj: Časopis Golf. Autor: Andrea Změlíková, foto: Globe Media/Reuters: http//www.casopisgolf.cz/o-casopis:u.html?rocnik=2015&id=151