Flow – fenomén, který sportovcům pomáhá k úspěchům!

Zpět na články
Kategorie: Vrcholový sport

Úspěšní sportovci, kteří dosáhli světových rekordů, získali olympijské medaile, cenná vítězství, trofeje a překonaly ty ostatní, často popisují flow jako „bytí v zóně“, v níž dokázali předvést tak skvělé výkony. Tvrdí, že často ani neví, jak se to stalo, protože byli tak motivovaní, koncentrovaní, soustředění a nadšení, že se cítili, jako by to šlo samo!

Vše jim vycházelo a ani na vteřinu nepochybovali o tom, že by se něco nemělo podařit. Aniž by o tom přemýšleli, jejich duševní rozpoložení a fyzické úsilí byly v přirozeném souladu.

Co to je flow?

Anglické slova flow lze přeložit jako „tok“ – proudění. Osoba, která tento stav prožívá, je zcela ponořena do určité činnosti a je pocitově naladěna jen na překonávání nových výzev, spontánnost, radost, úspěch, nadšení a schopnost učení. Je tak soustředěna na pozitivní emoce, že má pocit, jako by nic jiného v tuto chvíli neexistovalo, nic ji nemůže vyrušit.

Představte si, že hrajete turnaj, běžíte závod nebo vykonáváte jakýkoliv sport nebo činnost, kterou milujete. Jste plně soustředěni na pohyby těla, uvědomujete si každý sval, vnímáte svůj dech a cítíte půdu pod nohama. Vnímáte naplno přítomný okamžik a čas jakoby se zastavil. Jste tak ponořeni do své činnosti, že nemáte ani čas myslet na potíže, překážky.

Ego zmizí, cítíte se skvěle, každý pohyb je přirozený, pociťujete radost a absolutní vyrovnanost. Podáváte skvělé výkony, jako byste byli na tomto světě sami, jako byste ani nemuseli vynaložit žádné velké úsilí.

Znáte tento pocit? Zažili jste ho někdy? Umíte si tento stav navodit? V rámci psychické přípravy sportovci s tímto stavem pracují, učí se ho identifikovat a pochopit jeho příčiny. Učí si ho přivodit hlavně na turnajích, závodech a tehdy, kdy chtějí podávat maximální výkony. Je to určitý stav mysli a na jejím ovládnutí a kontrole se dá pracovat!

Co se ve flow děje v mozku?

Ve stav flow z psychologického hlediska dochází ke snížené aktivitě části mozku, konkrétně prefrontálního kortexu. Ten je odpovědný za vyšší kognitivní funkce, jako jsou paměť, časová integrace a naše racionální vědomí. To znamená, že má dopad na vědomý stav mysli. Sníží se také oblast mozku zvaná amygdala, která je zodpovědná za pocity strachu.

V tomto stavu dochází k pocitu zkreslení času, ztráty potřeby řešit své sebevědomí, strach ze selhání úplně vymizí a ztrácí se i vnitřní kritik. Mozek, který je takto připraven, může naplno věnovat svoji kapacitu na podání vrcholového výkonu.

Stavem flow se intenzivně zabýval maďarský profesor Mihaly Csikszentmiháyi. Pocity, které při něm lidi zažívají, popsal následovně:

 • Pocit, že máme naprosto jasné, efektivní a náročné cíle.
 • Pocit, že jsme správně motivovaní.
 • Pocit, že se maximálně koncentrujeme a umíme udržet lehce pozornost, aniž bychom to vědomě chtěli. Děje se to plně automaticky.
 • Pocit, že aktivita, kterou děláme, je naše odměna.
 • Cítíme nadčasovost a prožíváme zkreslený pocit času.
 • Víme, že to dokážeme, a nepochybujeme vůbec o svých schopnostech.
 • Naše dovednosti jsou v souladu s naší výzvou.
 • Cítíme rovnováhu mezi snadností a náročností úkolu.
 • Máme pocit kontroly nad vším, co se děje, vše je přirozené a nenucené.
 • Někdy můžeme dokonce zažít stav, kdy si ani nepamatujeme, jak jsme výsledku dosáhli.

Jak dosáhnout flow?

Sportovci se ptají, co mohou udělat, aby zvýšili své šance dosáhnout stavu flow. Ve sportovní psychologii se popisuje, že tento stav se nedá přesně na minutu naplánovat, ale ovlivňuje ho více faktorů.

Mezi hlavní patří konfrontace s jasným cílem, kdy se v průběhu jeho dosažení dostavují konkrétní odpovědi, to znamená, že dochází k dílčím úspěchům. Je potřeba souhra fyzické a psychické zdatnosti. Sportovec využívá své schopnosti na překonávání nových náročných výzev, prahne po dalším učení a získávání nových dovedností.

Tyto výzvy musí být dostatečně silné, musí vycházet z vlastního přesvědčení a vůle. Flow nám přináší ztrátu sebeuvědomění, naprosté prožívání činnosti, kterou vykonáváme, a pocit jejího skvělého zvládnutí.

Co tedy můžeme udělat pro to, abychom si stav flow osvojili a využívali ho při turnajích, závodech nebo kdykoliv si to přejeme, tedy tehdy, kdy chceme dosáhnout maximálních výkonů s lehkostí a radostí?

 1. Nastavme se takové cíle, které budou o něco vyšší, než jsou naše současné schopnosti. Je důležité plánovat si je tak, abychom dosáhli té správné úrovně. Ta má veliký vliv na dosažení stavu flow. Když jsou cíle nízké, nedosáhneme ho, když jsou příliš vysoké, nedosáhneme ho nejspíše taky.
 2. Výzvy jsou ideální, když leží nepatrně nad našimi možnostmi a my máme obrovskou motivaci je dosáhnout. Dalším předpokladem je, že jejich realizace je fyzicky a psychicky v našich silách. Když tuto hranici najdeme, máme velikou šanci se do takovéto činnosti úplně ponořit, a to bez zbytečné námahy. Nevnímáme snahu, tlak, enormní úsilí. Jen si užíváme jednotlivé kroky a prožíváme je v absolutní koncentraci a naplno.
 3. Cesta k našim cílům by měla být postupná a měla by se skládat z menších krůčků. Postupné dosahování dílčích úkolů, které můžeme nazvat krátkodobými cíli, nám dá pocit spokojenosti, radosti a udrží naši motivaci po celou dobu na cestě k cíli. Tohle vše společně ovlivní naše setrvání ve stavu flow
 4. Koncentrace je pro dosažení stavu flow velice důležitá. Přímo v tomto stavu již o ní nepřemýšlíme, protože to jde samo, úplně automaticky se dokážeme koncentrovat. Ale v tréninkovém procesu se dá trénovat a zlepšovat. Proto ji trénujme v průběhu sportovní přípravy a zlepšujme tuto dovednost co nejvíce. Na začátku soutěže nám pomůže dostat se do vytouženého stavu. Pak si již naplno můžeme užívat turnaj nebo jakoukoliv činnost, aniž bychom vynakládali nějaké obrovské psychické úsilí.
 5. Snižme možné rozptýlení. Omezme vše, co nás může ovlivňovat a odvádět naše myšlenky od činnosti, kterou chceme skvěle vykonávat. Ať už je to mobil nebo skvělá debata s kamarádem, cokoliv. Do stavu flow se můžeme dostat tehdy, když budeme mít jasnou a čistou mysl a umožníme mozku se plně koncentrovat.
 6. Rovnováha mezi výzvou a dovedností je klíčová. Hledejme neustále takové nové výzvy, které nás do stavu flow dostanou. Ať jsou náročné, ale hlavně ať vycházejí z našeho nitra a touhy dosáhnout je. Lidi, co chtějí dosahovat cíle pro své vlastní potěšení a nehoní se jen za vnějšími benefity, dosahují stavu flow daleko častěji a snáze.
 7. Vizualizujme si stav flow. Představujme si úspěch a stav, ve kterém jsme schopni toho dosáhnout. Využívejme tuto představu na aktivaci stavu na uklidnění a zvýšení maximální koncentrace. Vizualizace nás vtáhne do samotné činnosti natolik, že si ani neuvědomíme, že naše mysl je v nějakém zvláštním stavu. A to je právě ono! To je to ideální pro podání vrcholového výkonu a pro maximální využití svých dovedností.

Zdroj: Časopis Golf. Autor: Andrea Změlíková (10/2018, str. 46-47)