Emoce pod kontrolou

Zpět na články
Kategorie: Vrcholový sport

Pochopíme-li, jak emoce fungují, jak s nimi pracovat a ovlivňovat je, zjistíme, proč v určité situaci jednáme tak, jak jednáme. Charakterizují reakce na danou situaci, usměrňují aktivity a uspokojují potřeby. V praxi to znamená, že když jsme třeba na tréninku nebo soutěži a vyskytnou se nepředvídatelné okolnosti, emoce jsou v pozoru a buďto pozitivně, nebo negativně ovlivňují výkon.

U sportovců mnohdy dochází k emočnímu „kolapsu“, kdy se nedokáží dál soustředit a hra odráží jejich vnitřní rozpoložení. Emoční chování ovlivňuje sportovní výkon víc, než si často myslíme. Mít emoce pod kontrolou znamená, že i když se objeví negativní emoce, například strach, hněv nebo úzkost, sportovec je dokáže regulovat, takže neovlivní jeho výkon.

Co to jsou emoce?
Emoce jsou odrazem našeho vnitřního stavu, pocitů a postojů. Každý z nás je vyjadřuje individuálně, zaleží na osobnosti a povaze. Některé emoce jako štěstí, radost, láska, důvěra nás nabudí, jiné naopak utlumí (starost, strach, hněv, očekávání, zlost, smutek, nenávist, pocit křivdy atd.).

U sportovců se často před soutěží objeví negativní emoce – úzkost, tedy obava před něčím neznámým. Je doprovázena zvýšeným svalovým napětím, zvýšeným krevním tlakem a často také trávicími potížemi. Další emoci představuje strach, reakce na konkrétní nebezpečí, projevující se zvýšenou aktivitou sympatického nervstva. Reakcí organizmu je strnutí, únik a dochází také k blokádě logického uvažování. V turnaji, kdy je potřeba pečlivě zvažovat každý krok a zapojit přemyšlení, je pod vlivem strachu těžké vrátit se zpět do hry a být úspěšný.
Negativní emoce jsou jako „toxiny“, které naše tělo zamořují a otravují. Naopak pozitivní emoce mají příznivý vliv na fyzické a psychické zdraví, jsou jako účinný prostředek prevence různých zdravotních komplikací a pomáhají nám dosáhnout vnitřní klid a duševní rovnováhu.

Naše emoční rozpoložení se podílí na uvolňování adrenalinu do cévního systému. Díky němu se zlepší činnost srdce, mobilizuje se glukóza, která je hlavním zdrojem energie pro svaly, a zvýší se přívod živin do svalstva. To nám dokazuje, že adrenalin je k výkonu potřebný, avšak pokud je ho příliš, jeho účinek je negativní. Aktivace organizmu musí být adekvátní, aby bylo tělo schopno maximálně využít své psychické a fyzické předpoklady.
Emoce hrají důležitou roli v psychologii sportu, je potřeba učit se je poznávat a naučit se je ovládat! Jenom emočně vyrovnaný sportovec dokáže čelit závodnímu tlaku, dokáže se dostat z nesnází v průběhu turnaje a drží si stabilní výkonnost v průběhu celého závodního období.

Jak emoce ovlivní motivaci?
Motivace našeho jednání bývá spojena s emočním prožitkem. Vliv emocí na motivaci je skutečně veliký, protože vše, co děláme, je doprovázeno emocemi pozitivními nebo negativními. Pokud u dané činnosti prožíváme pozitivní emoce, úroveň aktivace organizmu je vysoká a zvyšuje se pravděpodobnost dosažení daného cíle nebo zvýšení výkonu. Cítíme se aktivní, plný energie a odhodláni k akci.
Když je emoce negativního charakteru, má také negativní dopad na naši aktivaci a pravděpodobnost dosažení cíle nebo zvýšení výkonu klesá. Můžeme být až v depresi, cítíme se neschopni efektivně jednat a dostáváme se do útlumu.
Motivace nám umožňuje zvládat vliv negativních emocí, protože jsme-li dostatečně motivováni, dokážeme splnit své úkoly a cíle, třebaže náš emoční stav bude mírně negativní.

Exploze emocí
Když dojde k nástupu emoce, snaha o její potlačení nefunguje, případně situaci dokonce zhorší. Následně dochází ke snížení schopnosti pamatovat si a racionálně myslet. Existují techniky, které dokáží stav vybuzení organizmu zvrátit nebo vynulovat jeho dopad.
Účinnou technikou snížení vybuzení limbického systému je symbolické pojmenování emocí. Výzkumy dokazují, že při jejich pojmenování se lidem na magnetické rezonanci ukáže snížená aktivita amygdaly a dochází ke snížení vybuzení limbického systému.

Emoce jsou potřeba pro dosahování cílů, ale pokud jsou příliš silné, mohou zpomalovat jejich dosažení. Právě metoda pojmenování emocí jejich vliv zeslabuje a sportovce zklidňuje. Učím sportovce udržovat emoce pod kontrolou a posilovat hlavně ty pozitivní.
Jedná se o budování emoční stability, kdy si je schopen udržet žádaný vnitřní stav a vyhýbat se nežádoucím emočním výkyvům, které mohou být způsobeny vnějším okolím a snižují jeho výkon!

Pozitivní emoce ve sportu souvisí se skvělým výkonem. Díky nim nově vytvořené nervové spoje přitahují více pozornosti, ale je třeba je podpořit oceněním. Tím se využije obrovská síla emocí a dochází k jejich ukládání do dlouhodobé paměti. Nejvíce se totiž pamatují zážitky, ke kterým se váže silný citový vztah. Naopak negativní emoce je potřeba odstraňovat, protože by negativně ovlivnily sportovce. Právě tyto poznatky se využívají při mentálním tréninku.

CVIČENÍ NA UVOLNĚNÍ EMOCÍ

Využití: uvolnění napětí v organismu, snížení strachu, úzkosti, hněvu atd.
Použití: na tréninku, soutěži, kdykoliv je potřeba uvolnit nežádoucí myšlenku z hlavy, pro lepší pocit a koncentraci

Postup:
1. Popište myšlenku
První krok spočívá v popisu situace. Co se mi honí hlavou, co mne v tuto chvíli tíží a ovlivňuje mou koncentraci. (Např.: První půlka závodu se mi nepodařila. Myslím na to, že zklamu. V mysli mám hádku s trenérem, neshodu se soupeřem.)
2. Pojmenování emoce
Najděte emoci, která se k té myšlence váže. Je to pocit projevující se emocí, jež nás zatěžuje a brání nám posunout se dál. (Např.: Cítím hněv, mám očekávání, strach, úzkost atd.)
3. Odložení emoce
Představte si emoci, jako by byla zhmotněná, a nejvhodnějším způsobem ji odstraňte. Je potřeba ji vyslovit. Může to být míč, který odkopnete, nebo raketa, která ve vaší představě odletí do vesmíru. Je možné si ji představit jako páru, která se rozplyne. Každému vyhovuje jiný postup a představa. Hledejte obraz, jaký vám mozek sám nabídne, začnete-li o tom postupu přemýšlet. Až ji odložíte, k problému se už nevracejte.
4. Zaměření pozornosti na přítomný okamžik
Soustřeďte se na to, co je pro vás důležité v této chvíli. V soutěži je to další krok, který musíte absolvovat.

Zdroj: Časopis Golf (5/2016), text: Andrea Změlíková, foto: Globe Media/Reuters