5 cvičení pro zlepšení mentální síly

Zpět na články
Kategorie: Vrcholový sport

Jak jste na tom s mentální připraveností vy? Zvládáte tlak a umíte v situacích pod tlakem podávat nejlepší výkony? Dokážete z něho vytěžit to nejlepší, nebo vám naopak působí problémy? Chcete se dostat před své soupeře? Využijte pět kroků pro získání větší mentální síly.

Mentální síla

Co vlastně je mentální síla? Hovoříme o schopnosti udržet psychiku v rovnováze za každé situace a současně nadále podávat ty nejlepší výkony, aniž by na nás negativně působily vlivy okolí nebo naše vlastní vnitřní omezení. A to vyžaduje značnou mentální sílu!

Můžeme tomu říkat duševní rovnováha, psychická stabilita, mentální síla, na tom nezáleží, důležité je vědět, jaké výhody nám poskytuje tyto schopnosti ovládat. Bez ohledu na to, jaký máme talent, s jakými schopnostmi jsme se narodili nebo jak jsme na tom po psychické stránce teď, každý z nás se může získat mentální odolnost. Můžeme maximalizovat svůj potenciál a získat výhodu nad konkurencí.

Následující otázky vám pomohou se v sobě lépe zorientovat a ujasnit si, jak na tom v současné době jste a co chcete. Vše si zapište, abyste to pak mohli vyhodnotit a správně se rozhodnout, jak postupovat dále. Připravte si nejprve stupnici od 1 do 10, kde 10 znamená nejlepší výsledek.

1. Jak na tom jste s mentální silou nyní na stupnici od 1 do 10?

2. Chcete se dostat na vyšší číslo a zlepšit svou mentální sílu?

3. Jste ochotní trénovat mentální sílu a učinit pro to konkrétní kroky?

4. Jaké konkrétní kroky to budou?

5. Kdy je začnete realizovat?

Pokud vám odpovědi na otázky ukázaly, že potřebujete mentální sílu trénovat, protože jste se ohodnotili na číslo nižší než 7 a opravdu to chcete, zaleží jen na vás, kdy s tréninkem začnete. Čím dříve se do toho pustíte, tím dříve vaše mentální síla vzroste.

Můžete začít sami nebo pod vedením zkušeného mentálního trenéra. Využijte k tomu kroky, které jste si rozepsali v bodě 4. Cvičení, která budou následovat, vám pomohou zjistit a navedou vás, na co se máte zaměřit, co je při budování mentální sílí podstatné, co tvoří její hlavní pilíře.

Pět cvičení na cestě za mentální sílou

1. Zlepšení sebevědomí

Důvěra v sebe samého se odvíjí od vašeho sebevědomí. Když ho máte zdravě vysoké, věříte v sebe, i když se vám do cesty připletou překážky. Ty vás neutlumí, ale naopak z nich budete těžit a posílí vás. Udělejte si analýzu svých předností – silných stránek – a ty rozvíjejte.

Pak si sepište své slabší stránky a napište si možnosti, jak je lze posílit a pracovat na nich. Vyberte situace, s nimiž se obtížně vyrovnáváte. Může to být například chyba, kterou často opakujete, nebo frustrace ze soupeřů, při nezdaru snížená motivace nebo nechuť dál pokračovat ve hře při špatném začátku a tak dále. Ke slabším stránkám si vytvořte plán, jak budete na negativní situace v budoucnu reagovat, jaké bude vaše chování, myšlení, a sepište si strategie, jež vám pomohou se s těmito situacemi vyrovnat a efektivně je kdykoliv dle potřeby zvládat.

Vnímání toho, jak na tom jste, a jistota, že víte, co máte dělat i co vám funguje, posílí sebevědomí a vaše mentální síla mnohonásobně vzroste.

2. Ovládání emocí a mysli

Myšlení je základ. Myšlenka, která se ve vaší hlavě zrodí, vytvoří pocit, a pokud je negativní, budete se cítit spatně a emočně vypjatě. Pocity následně ovlivní vaše činy. Pokud se cítíte vypjatě, jste nervózní a ve stresu, odrazí se to také na výkonu. Je potřeba umět ovládat emoce a udržovat čistou a jasnou mysl s pozitivními myšlenkami.

Sepište si myšlenky, které vás obtěžují a ničí váš výkon. Změňte je na pozitivní a přínosné, které vás budou povzbuzovat a směrovat k úspěšnému výsledku. Navodí příjemné emoce, které proměníte v energii a chuť se s tím „poprat“, chuť vítězit a nevzdávat se v jakékoliv situaci.

Pokud se negativní myšlenky objeví, představte si veliký nápis STOP a změňte myšlenky na takové, které jste si dříve připravili. Opakujte si je, dokud se nebudete cítit opět při síle. Když budete zase v „zóně“, kde se podávají skvělé výkony, zaměřte se na přítomnost a vložte do ní energii a věnujte jí pozornost. K obnovení pozornosti můžete použít klíčové slovo – například TEĎ nebo jakékoliv jiné, jež vám vyhovuje. Pak provádějte koncentrovaně činnost, která soutěži nebo dané činnosti odpovídá. Ať je to golf nebo cokoliv jiného.

Rozvíjejte dovednost, jak ovládat své emoce a mysl, a uvidíte, že vaše mentální síla poroste. Získáte pocit, že si umíte poradit s každou situací. Hlavně s tím, co vás před tím negativně ovlivňovalo. Buďte trpěliví a dejte tomu čas. Čím více vše budete trénovat a nahrávat si do hlavy žádoucí myšlenky, tím dříve dostanete svou mysl i pocity pod kontrolu.

3. Ztotožnění se s tlakem

Mentálně silní sportovci umí pod tlakem ukázat to nejlepší. Tlak není jejich nepřítel, nýbrž naopak – to tlak je pohání k vítězství. Nebojujte proti němu, protože tím ještě více sílí.

Zkuste ho přijmout a ztotožnit se s ním, jako by to byl vás kamarád. Sepište si, co vám doteď pomáhalo překonávat následky tlaku, jaké schopnosti jste využívali, když jste podali skvělý výkon. Sepište si, kdy ve vás tlak vyvolává již nežádoucí napětí a jak se to projevuje. Vymyslete nové strategie jako například klíčové slovo, symbol, určitý pohyb, dýchání nebo způsob, který vás uklidňuje a který vám pomůže dostat tlak pod kontrolu.

Vše trénujte doma a mimo soutěž. Pak to přeneste do soutěže a věřte, že tlak může mít i pozitivní charakter. Vždy záleží na úhlu pohledu i na tom, jak to vaše mysl interpretuje. Mentální síla poroste, jakmile si uvědomíte, a hlavně zjistíte, že mít za kamaráda tlak se vyplácí.

4. Příprava na překážky

Mentálně silní sportovci se musí také popasovat s překážkami a již dopředu vědí, jak na to. Přijměte fakt, že překážky tvoří součást života. Vypracujte si plán, jak jste je překonávali doteď a jak je budete nadále překonávat. Vytvořte nové postupy, abyste to zvládali lépe než dosud. Staňte se mentálně silnými na základě toho, že budete připraveni na nepříjemnosti, které vás posléze nezaskočí. Jakmile víte, co se vám může stát, co vás může překvapit, budete vědět, jak si s tím rychle poradit.

V soutěži na hledání a vymýšlení nových záchranných postupů moc času není. Když budete mít dopředu plán, budete vědět, jak se k tomu postavit, jak produktivně přemýšlet a jak se zachovat. Nejenže se z toho rychle dostanete, ale zvládnete se rychle koncentrovat opět na soutěž a na to, co je důležité k tomu, abyste podali maximální výkon. Bez veliké ztráty energie a motivace.

Mentálně silní sportovci se rychle dokáží vrátit do hry i po vyrušení. Nezdržují se negativitou, která, byť na chviličku, vstoupila do jejich hry. Dokáží přepnout koncentraci z překážek, které je potkaly, a využít ji na další a příznivý vývoj soutěže.

5. Zvýšení důvěry a odolnosti

Mentálně silní sportovci o sobě nepochybují. Věří v sebe samého a neustále na své odolnosti pracují. Chcete-li si více věřit, musíte mít hlavu pozitivně naladěnou, plnou přínosných myšlenek. Pomohou vám k tomu předešlé dobré výsledky a nové vize dalších úspěchů.

Sepište si své nejlepší výsledky, kde jste dosáhli úspěchu, přičemž jste museli překonávat určité obtíže, a navzdory těmto překážkám jste to dokázali. Napište, jak se vám to povedlo, co konkrétně jste udělali. Přehrajte si v hlavě vizi těchto úspěchů a propojte je s úžasnými pocity, které ve vás tyto představy vyvolávají.

Uložte si je v mysli a kdykoliv o sobě začnete pochybovat, znovu si vize přehrajte a načerpejte energii z pocitů, které přinášejí. Obnoví to vaši důvěru a pomůže vám to jasněji vidět kroky, které mohou situaci zvrátit a dostat vás znovu do hry. Pokud jste to dokázali předtím, není důvod, abyste to nedokázali znovu.

Nejde o to, že chyby už dělat nebudete, ale že se z nich dokážete rychle poučit. Nepoloží vás a vy zůstanete stabilní. Vaše mentální síla pomocí vizí nejlepších výkonů podaných i s obtížemi vzroste a pomůže vám v dalších soutěžích.

Zdroj: Časopis Golf. Autor: Andrea Změlíková (1,2/2019, str. 34-35)