11 tipů pro rodiče mladých talentů

Zpět na články
Kategorie: Vrcholový sport

Jak docílit toho, aby byly naše děti ve sportu úspěšné? Jak je správně nasměrovat a vést? A čemu se naopak vyvarovat?

Mnozí rodiče, i když v nejlepší víře, přetěžují své děti, tlačí na ně a často od nich očekávají to, co oni sami ve sportu nedosáhli. Jsou nekompromisní a příliš tvrdí. Úlohou rodičů je sice pomoci dítěti najít ten správný kroužek a sport, ve kterém by vynikalo a možná i dosáhlo úspěchu, ale vše se musí dělat opatrně s ohledem na křehkou dětskou psychiku. Mnoho výzkumů ukazuje, že až 45 % dětí nutí chování jejich rodičů k tomu, aby se danému sportu přestaly věnovat. Jednoduše je odradí jejich přílišný „nátlak“.

Dítě v mladém věku si chce především hrát. Chce, aby ho sport bavil, přinášel mu radost. Výhra je jen další bonus, z něhož má příjemné pocity, ale dost často je to radost pro potěšení svých rodičů. Děti se chtějí svým rodičům zavděčit, protože vědí, že když se jim něco odmala povedlo, odměnou jim byla rodičovská pochvala a ocenění. Je potřeba brát v úvahu i to, že sport dětem pomáhá zlepšovat nejenom fyzickou stránku, ale i tu psychickou. Má příznivý vliv na budování sebedůvěry a socializaci dítěte.

Co tedy dělat a nedělat, abychom své ratolesti přivedli ke sportu, správně je podporovali, motivovali, hecovali a zároveň přílišnou péčí neodradili? Zde máte jedenáct základních tipů pro rodiče, kteří chtějí udělat pro své děti maximum, ale přitom v nich neudusit jiskru, nadšení a chuť na sobě pracovat.

1. Učte děti odmala, že sport je hra

Nechte své děti, ať si hrají. Nucení do sportovní aktivity je spíš odradí, než povzbudí. Rodič je sice tím, kdo většinou přivede děti k danému sportu, ale dítě by mělo mít z absolvování sportovní aktivity radost a těšit se na další trénink. Nesnažte se vnucovat dětem vlastní zájmy, ale nechte je, ať mají možnost podílet se na výběru sportu podle svých vlastních představ.

2. Ukažte jim pozitivní přístup

To, jak přistupujete k životu vy, má přímý dopad na to, jak vás bude později kopírovat vaše dítě. Snažíte se reagovat na věci pozitivně, nebo alespoň nebýt negativní, i když je situace nepříznivá. Změna úhlu pohledu a komunikace s dítětem ho může naučit, že i když se dnes něco nepovedlo, tak i to se dá využít k dalšímu učení a k pozitivnímu přístupu.

3. Dávejte jim lásku, ať jsou jejich výkony jakékoliv

Ať vaše dítě podává skvělé výkony nebo se mu zrovna tolik nedaří, snažte se nedat na sobě znát zklamání a ukažte mu, že ať se děje cokoliv, vaše láska k němu se nezmění. Řeknete mu, že vždy bude pro vás stejně důležité a nezáleží, jakých úspěchů dosáhne. Ideální je v něm vzbudit vnitřní motivaci ke sportu, než aby čerpalo jenom z té vnější, kterou jste především vy sami. Jenom ty děti dosahují v dospělosti úspěchů, které využívají naplno svou vnitřní motivaci.

4. Buďte pro své děti dobrým vzorem

To, jak reaguje v daných situacích rodič a jak zvládá své emoce, to vše dítě pozoruje a snaží se ho napodobovat. Takže pokud budete vzorným příkladem pro své děti, budete jednat s respektem, úctou, budete ovládat své emoce a správně řešit krizové situace, to vše má dopad na vytvoření správných vzorců chovaní pro vaše dítě. A to může mít vliv na jeho sportovní kariéru v budoucnosti. Pomozte mu vytvořit si zdravé postoje a naučte ho, jak překonávat překážky. Tím mu dáte velkou devízu, která se mu bude hodit nejen ve sportu, ale i v běžném životě.

5. Neklaďte na děti velké očekávání

Děti se chtějí rodičům zavděčit, chtějí být milované a chválené. Pokud na ně „naložíte“ příliš velké očekávaní, které je nad jeho síly, bude akorát frustrované a vytvoří si nechuť k dalšímu tréninku. Co je ještě horší, ovlivní to negativně jeho psychiku a může to na něm nechat následky i v mimosportovních aktivitách.

Sport má sebedůvěru dítěte budovat, ne ji podkopávat. Proto zvažujte, jaké očekávaní svému dítěti sdělíte, a jak budete reagovat na případný neúspěch a zklamání. Když budete dítěti oporou a povzbudíte ho ve správný čas, můžete ho to motivovat k další práci a nebude se nepříjemným situacím vyhýbat. Pochopí, že to je cesta jeho růstu, a vy jako rodič ho to musíte naučit.

6. Chvalte je a náležitě motivujte

Dítě potřebuje povzbuzení a motivaci. Chvalte ho co nejvíc. Když mu chcete něco vytknout, udejte to s klidem a rozvahou. Vysvětlete mu, co udělalo spatně, a povězte mu svůj názor, jak by to mělo být správně. Diskutujte o tom, ať má možnost své vlastní volby a uvědomění si svých chyb a následků. Následně ho za něco jiného pochvalte, aby mělo motivaci dané chyby neopakovat.

7. Buďte sami silní mentálně

Připravte se na náročné chvíle, které budou provázet vaše děti po celou dobu růstu. Vaše reakce na neúspěch a chyby je velice důležitá. Pokud rodič reaguje příliš negativně, je kritický a nic mu není dobré, své dítě demotivuje. Právě proto má být rodič dítěti oporou v situacích, s nimiž si dítě ještě neumí poradit, učí se na nich a zdokonaluje své dovednosti. Vaše reakce, povzbuzení mu pomůže překonat určité zklamání a nastartovat novou motivaci k dalšímu zdolávání překážek.

8. Učte své děti stanovit si rozumné cíle

Naučte své děti stanovit si cíl, který bude chtít samo dosáhnout. Ne váš cíl, ale to, co chce dítě. Komunikujte s ním o jeho snech a cílích, aniž by mělo pocit, že pokud to nedosáhne, budete ho mít méně rádi. Mělo by se na daný cíl těšit, měl by ho motivovat a mít pozitivní charakter.

9. Vytvořte dítěti správné prostředí

Snažte se vytvořit pro dítě pohodovou atmosféru jak doma, tak mimo něj. Buďte mu oporou a rádcem, který mu naslouchá a snaží se ho brát takové, jaké je. Ať soutěže vyhrává nebo dělá sport jen pro radost. Snižujete tím jeho obavy a strach z neúspěchu. Děti se neumí s neúspěchem vypořádat tak jako dospělý. Každý se to musí učit na vlastních chybách a zkušenosti se nabývají s přibývajícími roky. Nikdy ho neodsuzujte, ale snažte se pochopit, co se v něm odehrává, a povzbuďte ho psychicky. Největší odměnou dětí je láska a pochopení rodičů.

10. Podporujte své děti a buďte trpěliví

Děti cítí, jestli jim věříte, nebo to hrajete. Potřebují cítit podporu svých blízkých a vědět, že se o ně mohou kdykoliv opřít. Očekávání mají vždy hranici, a pokud jsou nastavena správně, mohou mít pozitivní dopad na výkonnost dítěte. Pokud je tomu opačně, jeho výkonnost klesne a ještě se to odrazí na jeho psychice, kdy se mu může daný sport znechutit.

11. Využijte odbornou pomoc

Je lepší se poradit s odborníkem dříve, než bude pozdě. Spolupráce trenér, dítě a sportovní psycholog je základním trojúhelníkem k nalezení správné cesty při výchově dítěte. Pokud svoje obavy nebo postupy proberete s odborníkem, může vám pomoci vyvarovat se mnohým chybám, které nevědomky činíte. I když si někdy rodiče myslí, že to, co preferují, musí být to nejlepší pro naše dítě, často se to v budoucnu ukáže jako nesprávná volba, která odradila našeho potomka v pokračování určité činnosti. Třeba právě on mohl být novým mistrem světa…

Zdroj: Časopis Golf. Autor: Andrea Změlíková (8-9/2019, str. 46-47)