Tajemná moc našeho podvědomí

Zpět na články

Jak ovlivňuje podvědomí náš život a tím pádem sportovní výkon? Víc, než si myslíme. Síla podvědomí je obrovská a skrývá mnohá tajemství, která mají vliv na to, jak přemýšlíme, jak se cítíme a konáme.

Je přínosné aspoň trochu tyto systémy pochopit, dokázat s nimi pracovat a využívat je ve svůj prospěch. Jinak se může stát, že nám jejich neznalost a nepochopení způsobí nemalé problémy.
Když si představíme, že vědomí tvoří přibližně 20 % naší mysli a podvědomí až 80 %, pochopíme, jaká síla se nachází právě v podvědomí, kde máme hluboko vše. Zážitky, zakořeněné návyky a vzorce chování, které vykonáváme automaticky a vůbec o nich nemusíme přemýšlet.
Jsou-li naše vzorce pozitivní, je to v pořádku. Ale pokud jsou negativní, způsobují nám starosti, problémy a třeba pro sportovce to znamená zhoršení výkonnosti. Tréma, strach, přílišná očekávání… To všechno jsou démoni skrývající se v podvědomí, kteří zaútočí tehdy, když to čekáme nejméně.

V našich myslích existuje vědomá a nevědomá úroveň. Na vědomé úrovni probíhá vše, co si uvědomuje, prožíváme a dokážeme to v dané situaci řídit. Proces myšlení probíhá ve vědomí a my se rozhodujeme na základě myšlení.
Naopak nevědomá úroveň znamená, že se věci dějí bez toho, aniž bychom si je uvědomovali a plánovali jejich průběh. Například tlukot srdce nebo dýchání řídí podvědomí.
Důležité je vědět, že podvědomí považuje za skutečné všechno, čemu věříme na vědomé úrovni. Autonomní nervový systém bez naší vůle řídí mnoho funkcí uvnitř lidského těla a právě operační systém se nachází v našem podvědomí. Tam nehraje vůle žádnou roli. Zde se uplatňují intuice, představivost a fantazie.

Možná si kladete otázku, proč řešíme podvědomí a jeho vliv na naše životy a sportovní výkon? Odpověď je jasná. Znalost toho, jak funguje náš mozek, co se v něm děje a jak ho můžeme pozitivně ovlivnit a využít, aby pracoval více pro nás, nám dává obrovskou sílu a potenciál usnadnit si mnohé situace, které nás v životě potkávají. Když nevíme, jak na to, často jsou naše činy kontraproduktivní a my nepodáme optimální výkon, navíc to má negativní dopad i na náš život mimo sportoviště.
Pro lepší pochopení uvedu příklad, kdy vědomí vystupuje jako kapitán lodi. Dává příkazy a vše se děje podle jeho vůle, určuje, co mají námořníci, jako zástupci podvědomí, dělat. Podvědomí udělá vše, co mu kapitán řekne. Pokud věříme a říkáme si, že na něco nemáme, že se zle cítíme, že nás něco moc bolí atd., podvědomí to přijme za své a zrealizuje tyto myšlenky. Negativní myšlenky přinášejí neúspěch a zklamání!

Sugesce

Naše vědomí řídí všechny činnosti v organizmu na fyzické i duševní úrovni. Proto je důležité pro zkvalitnění života a při plnění cílů se naučit, jak lze podvědomí ovlivnit. Tento způsob se nazývá sugesce. Pokud si jen myslíme, že něčeho dosáhneme na vědomé úrovni, ale uvnitř, na úrovni podvědomí tomu nevěříme, těžko se nám to podaří. Vzniká zde rozpor, který tělo pozná, a naše cíle se proto rozplynou.
Když si něco dopodrobna naplánuje, věříme v to a jsme s tím ztotožněni, vryje se nám to hluboko do podvědomí. Dochází k autosugesci a věci se dají do pohybu. Lépe se nám plní přání, cítíme příliv energie k jejich dosažení a šance úspěchu se mnohonásobně zvyšuje.
Sportovec, který nevěří, že vyhraje turnaj, dosáhne určitého hendikepu nebo času, je chycen ve vlastní síti. I když má plány a trénuje, ve chvílích stresu se jeho tělo i mysl přepnou na autopilota a začnou řídit jeho výkon automaticky. Výsledné reakce mohou být neefektivní až ničivé.

Proč tomu tak je? V krizové situaci se naše staré návyky, vzorce chování dají do pohybu, aniž si to uvědomujeme. Cítíme stres, strach, trému a nedokážeme se plně soustředit na to, abychom reakce a hru dostali pod kontrolu. Vědomá mysl i vůle nás zradily a z podvědomí vyplave vše, bohužel i to, co nechceme.

Jak to lze změnit?

Již v průběhu tréninkové přípravy je třeba s odborníkem hledat, co se v našem podvědomí skrývá, vyhodnotit to a naplánovat postup, jak nežádoucí systémy změnit a nahrát do podvědomí nové. Takové, které budou pracovat v náš prospěch.
Poznání aspoň části toho, co naše podvědomí skrývá, nám dává možnost využít jeho sílu k výborným výkonům, k větší spokojenosti. Proč zůstávat v té bezmoci, když existuje možnost posunout se dál. Být lepší, výkonnější a úspěšnější. Jak moc to chcete? Co jste pro to ochotni udělat? Na co ještě cekáte?

Když víme, že vědomí je vůle a podvědomí je představivost, tak v případě jejich symbiózy máme vyhráno. Jejich společná síla znásobí výsledek. Prakticky to znamená, že máme svůj reálný sportovní cíl, velikou vůli ho dosáhnout, naše podvědomí a jeho představivost jsou s tím úplně v souladu a už nám nic nebrání v postupném dosažení cíle.
Žije to v nás od první chvíle, nepochybujeme, věříme si a jdeme si za tím. Každá myšlenka, která představuje náš cíl a vypluje z naší mysli, se stává skutečností a my ji měníme v konkrétní čin.

To, jaké myšlenky se budou ukládat v našem podvědomí nebo které tam budou převládat, můžeme ovlivnit pomocí autosugesce. Tato mentální metoda, kdy programujeme své podvědomí, je velice efektivní. Když skutečně uvěříme, že jsme pány svých myšlenek, stáváme se jimi. Jsme tvůrci svých myšlenek, činů a životů! My, nikdo jiný! Naučme se s tím pracovat, změňme, co změnit můžeme, a odměnou nám bude pozitivní myšlení i dosažení plánů, snů a tužeb.

Změníme-li svůj způsob myšlení, změníme svůj osud! Víra je to, co nás posouvá dál, co nám pomáhá překonávat problémy a překážky. Jedná se o víru v sebe samého, víru, že můžeme uskutečnit vše, co si přejeme. Pokud věříme, že to můžeme mít, že na to máme, dokážeme bez pochyb jít za svým snem a cílem.
Klíčem k úspěchu je uvěřit nejenom na úrovni vědomé a racionální, ale hlavně na úrovni nevědomé. Dualita vědomí a podvědomí, jejich souhra bez jakéhokoliv zaváhaní a pochybností, nám dá obrovské možnosti být ještě lepší, výkonnější, šťastnější a spokojenější.

Rozhodněte se sami, jak chcete, aby váš život vypadal. Prozkoumejte své myšlení a změňte ho, pokud chcete. Jste svobodní lidé, kdykoliv se můžete rozhodnout pro změnu. Pak následujte svou intuici a vydejte se na cestu za svými sny a plány. Dokážete to!

Zdroj: Časopis Golf. Autor: Andrea Změlíková (8/2016)