Proč se nechají koučovat i nejlepší trenéři

Zpět na články
Kategorie: Vrcholový sport

Koučink neboli mentální trénink je v současnosti nedílnou součástí sportovní přípravy úspěšných sportovců. O tom se již napsalo mnoho článků a byl vytvořen nespočet psychologických studií. Jeho dopad na výkonnost je jasný.

Zamysleme se však nad otázkou, co když si sportovci platí mentálního kouče, posilují svoji psychickou stránku, a trenér jim neúmyslně škodí, aniž by si to uvědomoval. Někdy stačí nesprávné slovo, gesto nebo věta, jež vytvoří tlak. A i když jsme už psychicky silní, mohou se nám některé staré stereotypy vrátit a poškodit tréninkový výsledek nebo turnaj samotný. Psychika je velice citlivá a nikdy nebude připravena na sto procent. Člověk není stroj, a proto se tyto věci mohou stát, i přes její aktivní rozvoj a trénink.

Mentální trojúhelník: trenér-sportovec-mentální kouč

Když se podíváme na tenisty, tak je skoro samozřejmé, že mají svého mentálního kouče, ke kterému dochází i trenér. Pak je taková spolupráce kompletní a nehrozí, že by docházelo ke zcela zbytečným a nechtěným konfliktům. Tato trojka pracuje společně a „táhne“ za jeden provaz s cílem, aby hráč uspěl. Jeho úspěch je také úspěchem trenéra. Oba dva usilují o stejné cíle. Každý má svou roli a schopnosti.

Někdy si trenéři myslí, že psychologii dostatečně rozumějí a že takové vedení nepotřebují. Chtějí hráči přikazovat a často ho neumí psychicky navést správním směrem. Není to nic negativního vůči trenérům, jde jen o to, že trenér umí skvěle trénovat, ale co se týče psychologické stránky, je někdy dobré povolat odborníka, který se tomu věnuje s potřebným nasazením a má takové odborné znalosti a zkušenosti jako trenér s fyzickou a technickou přípravou.

Ať už se jedná o jakýkoliv sport, když vznikne mentální trojúhelník, navodí se vzájemná souhra, bude to mít určitě pozitivní dopad jak na vztahy mezi sportovcem a trenérem, tak na samotnou výkonnost sportovce.

Jedná-li se o fyzickou a technickou přípravu, je dobrá disciplína a tvrdost. Občas je nutné i přitlačit. Když se ale jedná o psychické koučování, nátlak na sportovce z hlediska neurověd vyvolá ve sportovci blok, což ho zabrzdí! Mozek na to reaguje svým způsobem, mysl se zaplaví negativním myšlením a vytvoří se negativní emoce. Sportovec ztratí koncentraci a často dochází ke snížení motivace a odhodlání.

Mentální koučování trenérů

Koučování je opakem přikazování. Je to spíše způsob vedení sportovce, kdy dochází k rozvíjení jeho schopností správnou komunikací, čímž se sportovec motivuje a rozvíjí se jeho potenciál správným směrem. Pomocí silné podpory a pomocí správných slov může trenér ve sportovci nastartovat proces silné sebedůvěry a chuť překonat i „nemožné“. Jen se naučit, jaká slova je potřeba říct a kdy je říct. Vše se odvíjí od aktuální situace a psychického stavu sportovce. A tady může být nápomocný odborník-kouč, který pomůže nejenom sportovci, ale i trenérovi.

Kouč probírá s trenérem jeho reakce a postupy, jakým způsobem komunikuje se sportovcem v různých stresových situacích, jak ho motivuje, jak ho psychicky stimuluje a jak mu pomáhá udržet si sebedůvěru v běžných i náročných situacích. Na základě toho ho kouč naučí, co by bylo vhodnější použít i co je v komunikaci zcela neproduktivní.

Nepřikazuje mu! Jen mu ukáže cestu a jiný pohled na celou situaci a trenér sám přijde na to, co je nutné změnit a co se dá vylepšit. Pomůže mu to ujasnit si některé chyby, které v tréninku dělal, pochopit zažité stereotypy, uvědomit si, že používat stejné metody na každého sportovce nemusí být nejvhodnější cesta.

Sám bude mít volbu si vybrat, co je efektivní, co chce změnit a co ne. Právě v tom spočívá kouzlo mentálního koučování. Společným cílem této trojice pak bude schopnost zabránit psychickému selhání sportovce a dojde k vytvoření optimálních podmínek pro rozvoj výkonnosti a dosažení maximální kapacity sportovce.

Trenér, který se pod vedením mentálního kouče naučí, případně vylepší, jak správně komunikovat se sportovcem, bude schopen konstruktivní kritiky, aniž by tak srazil sebedůvěru svého svěřence. Naučí se v pravou chvíli položit vhodnou otázku, pomocí které si sportovec uvědomí svou chybu, vnímá lépe realitu a převezme odpovědnost za své jednání. Na základě toho bude schopen bez zbytečného hněvu a frustrace hledat způsoby, jak vše vylepšit, a ještě z toho bude mít dobrý pocit a chuť se do toho pustit.

Rozdíl v komunikaci sportovce a trenéra je při velké psychické zátěži důležitý. Liší se v tréninkovém procesu a během soutěže. Když je sportovec ve stresu, úplně jinak vnímá pokyny a zcela jinak na ně reaguje. Chybné slovo, pohled, mimika nebo i tón řeči mohou sportovce dostat do stavu, který pro něho nebude žádoucí.

Pokud se tak stane před soutěží, nebo dokonce v jejím průběhu, může mít takový navenek nevinný krok přímo „devastující“ následky, což je naprosto zbytečné.

Stačilo by přitom, aby trenér rozvíjel svou odbornost, například cestou konzultace s mentálním koučem. I kdyby byl trenér v oblasti psychologie zkušený, každý sportovec je jiný. Jeho psychika je také jiná, a proto mohou nastat situace, které i zkušeného trenéra zaskočí způsobem, že nedokáže vzniklou situaci tak rychle vyhodnotit a vyřešit ve prospěch sportovce a jeho výkonu. Tak jako každý sportovec, mentální kouč i trenér, budou-li všichni své dovednosti prohlubovat, budou se i výkony sportovců zlepšovat.

Ideální je, když má trenér schopnosti a kvalifikaci mentálního kouče, pak žádného nepotřebují. Pokud tomu tak není, co je zcela normální, že se může příležitostně poradit s odborníkem, případně s ním začne dlouhodobě spolupracovat. Někdy se stačí radit, jen když se vyskytnou kritické situace, načež trenér vyhodnotí, že jeho reakce nevedla k úspěchu, ale sportovci naopak uškodila.

Pak je na místě vše konzultovat se specialistou a příště zkusit jiný a efektivnější postup. O nic jiného tu ani nejde. Přestat plýtvat drahocenným časem a často i nervy obou dvou, trenéra i sportovce.

Je třeba si klást společné cíle a vykročit na cestu společně. Překonávat překážky a všechny nástrahy jako jeden tým. Pak je celý tréninkový proces maximálně efektivní a sportovec podává výkony na hraně svých aktuálních možností. Ideální trojúhelník kouč-sportovec-mentální trenér vede ke kvalitnímu sportovnímu výsledku.

Dokládají to příklady řady světových sportovců i jejich trenérů, kteří se netají popisovanou spoluprací, ať už se jedná o sportovní týmy nebo jednotlivce. Stále totiž platí motto: Více hlav, více rozumu!

Zdroj: Časopis Golf. Autor: Andrea Změlíková (12/2019, str.48-49)