Proč je dobré se naučit lépe „řídit“ sám sebe

Zpět na články
Kategorie: Vrcholový sport

Mnohé činy a rozhodnutí, kterých později litujeme, mají společného jmenovatele. Je jím snížená schopnost v kritické chvíli „řídit“ sám sebe, lépe se ovládat. Odborně se tomu říká snížená schopnost sebekontroly.

Zkuste se zamyslet, jaké by to bylo, kdybyste se v určité situaci, kterou jste již prožili, zachovali jinak. Vzpomeňte si, co jste řešili a jak jste na to reagovali. Bylo to rychle, nebo jste naopak zvažovaly všechny možnosti? Dalo by se na základě dnešních zkušeností udělat jiné rozhodnutí? Lepší? Dovoluji si tvrdit, že jen málokdo nikdy nelitoval svého rozhodnutí nebo svých předchozích kroků či výroků. Zkušenost nás posouvá dále, učí nás sebereflexi a umožňuje nám naučit se „řídit“ lépe sám sebe. Ne každý si to ale zpětně uvědomí a využije toho k dalšímu růstu.

Co to znamená „řídit“ lépe sám sebe, mít se pod kontrolou, ovládat se?

Může to být schopnost nedat si večer čokoládu, jít v neděli do fitka, jít dříve spát nebo ráno dříve vstát, ovládnout se a nereagovat zbrkle na partnerovi nedostatky, ovládnout se na poradě v komunikaci s nadřízeným atd.

Existuje nespočet možností, které nám mohou zjednodušit život, zachránit vztah, pracovní místo, vylepšit vztahy s okolím, zlepšit výkonnost, pomoci dosáhnout úspěchu, přinést pocit větší spokojenosti se sebou samým, zlepšit vlastní psychické i fyzické zdraví atd.

Tohle vše můžeme mít, když se naučíme získat nebo zlepšit sebekontrolu nad sebou samým! Sebekontrola je schopnost udržet v náročných a vypjatých situacích vnitřní klid, racionálně přemýšlet a podle toho s rozvahou jednat. Dokážeme ovládat své emoce, jsme trpěliví a tolerantní. Ke ztrátě kontroly nad sebou samým dochází většinou ve stresové situaci, kdy se naše emoční napětí dostane na emocionální vrchol!

I když je míra sebekontroly z větší míry daná geneticky, dá se na ní v průběhu života pracovat. Vůle zdokonalovat se a dosáhnout více je velikým motivačním faktorem při posouvání hranic v „řízení“ sebe samého. Sportovci jsou toho jasným důkazem. Ti, kteří prokazují delší dobu vysokou výkonnost, mají velice rozvinutou schopnost sebekontroly. Dlouhé roky tréninku a čekání na úspěch jim dávají jedinečnou možnost tuto schopnost rozvíjet.

Nač se třeba více kontrolovat a ovládat?

Sebekontrola nám pomáhá odolat krátkodobému pokušení za účelem dlouhodobého cíle. Cesta k cílům je dlouhá a klikatá, ne každý se na ní zvládne ovládat a odolat všem negativním nástrahám. Proto je síla našeho cíle klíčová, zejména pak při zvládaní situací vyžadujících vysokou míru sebekontroly.

„Řídit“ sám sebe zní jako jednoduchá záležitost, ale věřte tomu, že až tak snadné to zase není. Lákadel je mnoho a každý drobný neúspěch prověřuje naši schopnost se kontrolovat. Cíl, který nás motivuje, jenom ten skutečně pravý, nám pomůže udržet motivaci a potřebnou disciplínu. Volba cíle je proto klíčová a nesmírně důležitá.

Sebekontrola úzce souvisí s koncentrací. Když se podíváme na sportovce, největší vliv na jejich výkonnost má schopnost se soustředit. Když se blíží důležitý okamžik a mají podat výkon, mohou se v jejich podvědomí začít objevovat předchozí nezdary a prohry. Negativní myšlení jim nedovolí plně se koncentrovat na přítomný okamžik a tohle všechno se odrazí na kvalitě výkonu.

To ale neplatí pro jedince, kteří se umí ovládat a kontrolovat. Tito sportovci se naučili nebo si zdokonalili schopnost „řídit“ sami sebe. Umí se odpoutat od minulých zážitků a dokáží se plně soustředit na důležitý okamžik, který právě prožívají.

Není v tom žádná kouzelná moc, jde pouze o systematický trénink schopností jak „řídit“ sám sebe. Tato dovednost sebou nese mnoho výhod. Kdykoliv se v životě, nejenom ve sportu ocitneme v kritické situaci, která nám může zmařit nadcházející chvíle, pomocí vnitřní kontroly se dokážeme ovládnout, aniž bychom udělali chybný krok, špatné rozhodnutí nebo znehodnotili náš sportovní výkon.

Úspěšní sportovci ve všech sportovních odvětvích umí skvěle kontrolovat své myšlení, rozhodnutí a veškeré kroky vedoucí na cestě k úspěchu. Zvládají nejen ty pozitivní věci, ale umí přijmout také negativní zpětnou vazbu a proměnit ji v ještě větší motivaci a růst. Jsou schopni zvládat své vnitřní prostředí, ať se jim daří nebo ne. Vědí, co si mají odepřít, kde mají zabrat, čeho si mají přidat, kde naopak ubrat.

Tato schopnost citlivě „řídit“ sám sebe jim pomáhá na cestě k úspěchům i slávě a dává jim sílu pokračovat na cestě k dalším a ještě vyšším výkonům. Každý se může pokusit zlepšit tuto dovednost, každý má stejné možnosti na sobě pracovat. Je jen otázkou vůle a schopnosti začít hned a neodkládat to až na později.

Technik na zlepšení sebekontroly a dovednosti „řídit“ sám sebe je mnoho, ale základem je najít si takovou, která vám bude vyhovovat, a pak ji poctivě a pravidelně trénovat. Jenom to vám zajistí schopnost ovládnout se i těch nejvypjatějších situacích.

TŘI TIPY NA ROZVOJ SEBEKONTROLY

1. STOP reakcím na vnější podněty

Snažte se při modelových situacích nereagovat hned na podněty. Místo toho použijte slovíčko „STOP“ a pak počítejte do deseti. Po dosažení čísla deset začněte zvažovat možnosti, eventuálně si řeknete své řešení. I těch deset sekund vám může pomoci zastavit zbrklou a neefektivní reakci, která vás může stát mnoho.

2. Změna pozornosti

V obtížné situaci můžete odvést pozornost tak, že začnete myslet na něco jiného. To vám pomůže neudělat něco, čeho byste později litovali.

3. Odložení reakce

Pokud vás někdo dostane do situace, v níž si nevíte rady nebo si nejste jisti reakcí, požádejte ho o odklad třeba slovy „teď ti neumím odpovědět, potřebuji si to rozmyslet“. Tak získáte čas na promýšlení si svého řešení.

Zdroj: Časopis Golf. Autor: Andrea Změlíková (11/2019, str. 36-37)