Potřebují sportovci koučink a mentální trénink?

Zpět na články
Kategorie: Vrcholový sport

V současné době jsou profesionální sportovci pod neustálým tlakem. Sport se stal obchodem, kde oni jsou tím zbožím. Nejedná se jen o samotného sportovce, ale v jeho pozadí stojí celý tým lidí, kteří se na jeho sportovním výkonu podílejí. Jedná se o trenéry, maséry, psychology, kouče, manažery a další. Od vrcholových sportovců se očekává neustále vysoká výkonnost, která je ovlivněna nejenom fyzickou připraveností, ale také psychickou odolností.

stefan

Co to znamená psychická odolnost?

  • Je to schopnost, kdy se sportovec dokáže vyrovnat s tlakem a ve stresu jedná klidně a racionálně. Nedovolí, aby jeho mysl ve stresu zaplavily negativní myšlenky, ale využívá například strategii pozitivních myšlenek – afirmací ke zvládnutí této náročné situace. Místo negativní afirmace „Nemám na to“ si v mozku přehrává pozitivní „Zvládnu to“ atd.
  • V každé náročné situaci si věří a svoji sebedůvěru a sebeúctu udržuje na vysoké úrovni.
  • Je si sebou jistý natolik, že i negativní situace dokáže využít ve svůj prospěch. To znamená, že případné neúspěchy nebo nezdary považuje za součást svého rozvoje a nedovolí, aby ovlivnily jeho sportovní cíle.
  • Udržuje si zdravou motivaci a i ve stresových situacích dokáže zůstat soustředěný na to podstatné. Kdyby například sportovec v půlce závodu, který se nevyvíjí úplně podle jeho představ, ztratil motivaci a začal přemýšlet, jaký dopad by měl jeho případný neúspěch, odvedlo by to jeho pozornost a možnost zvrátit tuhle situaci v jeho prospěch.
  • Pozornost zaměřuje jen na věci, které dokáže ovlivnit. To znamená, že neplýtvá zbytečně energií na věci, které nejsou v jeho silách změnit, ale tuto energii využije směrem ke svým cílům.

Koučink a mentální trénink jsou vysoce efektivní způsoby, které pomůžou sportovci zvýšit jeho psychickou odolnost a „vytrénovat“ mozek tak, aby byl schopen zvládat náročné situace jak v tréninkovém procesu, tak v závodním období.

Nejnovější poznatky o mozku ukazují, že nejlepší sportovci světa „trénují“ svůj mozek stejně intenzivně, jako své svaly. Pomocí speciálních technik a postupů můžeme v mozku sportovce vytvářet nové mentální mapy, které přímo ovlivní jeho sportovní výkon. Cílem sportovního koučinku je v mysli sportovce vytvořit stálou představu jeho úspěchu-cílu, ukotvit ji v jeho podvědomí a v případě potřeby, ať už je to trénink nebo závod ji automaticky spustit.

 Jak můžeme změnu uskutečnit?

  1. Základem úspěchu je stanovit si cíl, který bude pro sportovce velice motivující, náročný ale zároveň reálný. Mnohokrát si sportovci definují tak vysoké cíle, že není v jejích silách udržet potřebnou motivaci v tak dlouhém období.
  2. Dalším krokem je, abychom pomocí koučinku prozkoumali osobnost sportovce, jeho myšlení, návyky, postoje, způsoby chování atd., protože každý člověk je jedinečný a potřebuje jiný přístup a postup k požadovanému cíli.
  3. Teď, když známe jeho pozitiva ale i zdroje, které měli negativní dopad na jeho výkonnost, je možné společně vytvořit strategie – cestu k cíli, které změní jeho mentální nastavení a pomůžou mu dojít až k jeho cíli.
  4. Následují přímo akce „v terénu“, které bude sportovec na tréninku nebo i mimo něj zkoušet a pozorovat jejich pozitivní dopad. Mnohé akce jsou výsledkem koučovacích rozhovorů, ale v případě mentálního tréninku se jedná o techniky, které doporučí kouč. Podstatné však zůstává, že i tyto doporučení se plně přizpůsobí osobnosti sportovce a jsou vybrány velice pečlivě.

Nesmíme ale zapomenout, že základem celého úspěchu je svědomité plnění si svých naplánovaných akcí. Stejně jako sportovec musí trénovat každý den, i tady je potřeba být trpělivý a poctivě provádět veškeré mentální cvičení. Náš mozek totiž miluje změny, ale potřebuje opakování a čas, aby se vše dostatečně ukotvilo a zautomatizovalo.