Jak ve stresu neztratit hlavu a minimalizovat jeho negativní dopady

Zpět na články
Kategorie: Vrcholový sport

Stres je slovo, které v sobě nese negativní náboj. Každý si ho spojuje s problémy a starostmi. Nikdo se neocitne ve stresu, když se mu daří a cítí se dobře. To se navzájem vylučuje. Ať nám stres způsobí sportovní aktivita nebo pracovní a mezilidská komunikace, výsledek je stejný. Naše tělo reaguje na určitý podnět, který nám způsobuje nepříjemné pocity a stavy. Trpí jak psychická, tak fyzická stránka člověka. A protože se psychika odráží na fyzickém stavu, je celá situace o to náročnější.

Na stres se však můžeme podívat i z jiného úhlu pohledu a nemusí vždy způsobovat negativní dopady. Správná dávka stresu má pozitivní vliv na motivaci a pomáhá nám dosahovat našich cílů! To se děje ale jen v případě, že umíme se stresem pracovat!

Pokud je stresu nadmíru, má to negativní dopad na psychiku a také na fyzickou stránku člověka. Vždy závisí na každém člověku, jakou má schopnost na stres reagovat. Někdo je odolný vůči stresu více, někteří lidé mají naopak hranici zvládání stresu posazenou velice nízko.

Nesmírně důležité nicméně je, jak se na stres díváme my sami. Když se ho budeme bát a budeme na něj pohlížet jako na hrozbu, tak se jí stane. Pokud si v hlavě nastavíme postoj, že stres může být výzvou a příležitostí k růstu, nebudeme pociťovat negativní emoce a strach.

Díky tomuto postoji ho budeme lépe zvládat a rychleji se dostaneme do psychické rovnováhy, kde je možné dál podávat kvalitní výkony. Adaptujeme se na určitou míru stresu, který tak nebude mít natolik negativní vliv na náš organizmus a na naši činnost.

Dalším přínosem této teorie je, že se nám bude při pozitivním pohledu na danou situaci méně vyplavovat hormon kortizol, který je spojován s výskytem depresí a má další negativní dopady. Kortizol aktivuje v těle obranné mechanizmy a reaguje na stres, který je příliš vysoký a tělo ho nezvládá. Tělo volá o pomoc a začne se bránit. Dostaví se únava, útlum a náš organizmus bude potřebovat stres redukovat a odpočinout si.

Sportovci a stres

Když se podíváme na úspěšné vrcholové sportovce, jsou často vystaveni stresovým situacím. Je to jejich práce. Tvrdě trénují a pak se od nich očekává výkon na soutěžích. Na nich většinou vypadají silně a navenek nepůsobí nervózně. To ale neznamená, že ve stresu nejsou. Jenom se na něj dokázali více adaptovat a využívají ho ke zvýšení motivace.

Vědí, že jim stres neuškodí, ale pomáhá jim dosahovat vyšší výkonnosti. Avšak pouze těm, kteří ho umí využít ve svůj prospěch. Někteří lidé působí, jako by byli vůči stresu imunní. Není tomu tak, jen pochopili, že se dá efektivně využít, a trénují jeho zvládaní. Umějí ho dostat pod kontrolu a ještě k tomu využijí jeho sílu ke zlepšení výkonnosti.

Jaký je rozdíl mezi sportovcem, který se stresu bojí a vyhýbá se mu, a mezi tím, který ho umí zvládat a proměnit v úspěch? První skupina má ze stresu strach a cítí se v ohrožení. Když se objeví, dávají tím tělu signál, že je něco špatně, že je potřeba něco zachraňovat a nesoustředí se na maximální výkon.

Druhá skupina úspěšných sportovců bere stres jako výzvu, nemá z něho strach, nepřekvapí je a dokonce ho očekávají, proto je neparalyzuje. Berou ho jako příležitost k dosažení úspěchu, mají ho pod kontrolu a jejich hlava zůstává čistá a maximálně koncentrovaná na výkon. Jenom takový sportovec může podat skvělý výkon. Nebojuje se stresem, ale bojuje na sportovišti se soupeřem! To je ten podstatný rozdíl.

Jednoduchý návod, jak změnit pohled na stres spočívá v tom, že pokud pociťujeme negativní emoce pramenící ze strachu, stačí, když jim přiřadíme pozitivní názor. Když například odstartuje soutěž a začínáme pociťovat strach, tak si nebudeme v mysli říkat, že je hrozné zažívat strach a že se cítíme spatně, ale naopak si budeme opakovat myšlenky, že i když prožíváme tyto pocity, díky nim se nám podaří lépe se koncentrovat a následně podat skvělý výkon. Přesvědčíme mozek a tělo, že jsou tyto pocity nutné pro vysokou výkonnost, že jsou něco jako benzín v našem motoru. Nejhorší je bojovat! Ubírá to mnoho psychických i fyzických sil.

Je třeba emoci, která vznikla jako reakce na stres, vyhodnotit, chvíli pozorovat, přijmout, nechat ji námi prostoupit a pak jí přiřadit pozitivní postoj. Cílem je, aby byla reakce na stres dobře zvládnutá a následně nevyhodnocená jako hrozba, nýbrž jako příležitost!

Tuto dovednost je potřeba rozvíjet a trénovat. Stejně tak, jako se sama nezvýší výkonnost sportovce, tak se ani sama nezvýší naše psychická odolnost. Každý z nás má možnost učit se a zlepšovat svou reakci na stres. Pomocí různých mentálních technik se dá naučit změnit reakci na stresovou situaci a zeslabit emocionální odezvu na jakoukoliv stresovou situaci, která škodí našemu rozhodování, zdraví i výkonu.

JAK PŘEDCHÁZET A ZVLÁDAT STRESOVÉ SITUACE

1. Nastavme si mysl pozitivním způsobem – to, jak vnímáme stres, ovlivní to, jaký na nás bude mít dopad. Změňme úhel podhledu na stres z negativního na pozitivní.

2. Snažme se včas na náročné situace psychicky připravit, eventuálně si vytvořme plán, jak je můžeme zvládat.

3. Nezavalujte se povinnostmi, které není možné zvládnout nebo nás dostávají pod příliš veliký tlak.

4. Naučme se relaxovat a meditovat.

5. Dodržujme zdravou životosprávu – dostatek spánku, kvalitní a pravidelnou stravu, odpočinek.

6. Nečekejme od sebe zázraky a nemožné.

7. Každý den se pochvalme.

8. Naučme se odpouštět a být vděční.

9. Nedržme v sobě zbytečně zlost.

10. Trénujme své psychické dovednosti pomocí ověřených psychologických metod.

Zdroj: Časopis Golf. Autor: Andrea Změlíková (4/2020 str. 30-31)