Jak překonat zklamání a prohru?

Zpět na články
Kategorie: Vrcholový sport

Přijmout zodpovědnost

Ve vrcholovém sportu, ale i v běžném životě, se někdy nacházíme nahoře, jindy naopak dole. Nikdo se nemůže neustále hřát na výsluní. Občas je potřeba spadnout, abychom dokázali vstát a být ještě lepší, výkonnější a spokojenější.

Každý máme své cíle, svou cestu i kroky, které nás vedou. Všichni si přejeme, abychom zažili co nejméně komplikací, aby se nám do cesty postavilo minimum překážek. V životě to ovšem většinou nebývá. Každá prohra, trpký okamžik nebo náročná situace nás může posílit, posunout nás blíže k cíli, pokud se na to vše dokážeme podívat s odstupem a vytvoříme si pozitivní pohled na celou situaci.

Zní to šíleně? Myslíte si, že nevím, o čem hovořím? Ptáte se, co nám může přinést zranění nebo prohraný turnaj? Z vlastní zkušenosti sportovce a také od mnoha svých klientů vím, že to jde! Zranění nám sice nepřinese okamžitou finanční odměnu, ale můžeme si třeba uvědomit, co se dá v další přípravě zlepšit, kde jsme udělali chybu atd. Můžeme se poučit a v dalším turnaji nebo v nové sezoně můžeme ze svých chyb a nedostatků těžit. Docílíme toho tím, že je již nebudeme opakovat, dokážeme se negativním faktorům předem vyhnout. Možností je mnoho. Jen je potřeba podívat se na situaci pozitivně a vytvořit si novou motivaci do dalších turnajů.

Prvním krokem je vůbec si připustit, že jsme udělali chybu. To bývá u některých lidí náročné. Není to slabost, naopak. Je to schopnost zhodnotit situaci reálně a získat z ní důležitou zkušenost. Co nám přinese tvrzení, že za všechno mohou lidé nebo prostředí kolem nás? Kdyby tomu tak bylo, tak bychom neprohráli. Nejdůležitější je přijmout zodpovědnost za to, co se nám stalo nebo co se nám děje. Ať je to cokoliv. Nebojme se toho. Je to velká úleva. Následně je o hodně lehčí dívat se na svět pozitivně, přijmout nové kroky a postupy. Nikdo jiný, jenom my to můžeme dokázat! Turnaj je také jenom na nás, nikdo za nás míček neodpálí. Přijmutí zodpovědnosti uvolní napětí a stres v těle, mysl se vyčistí a je připravena přijmout nové myšlenky a nápady.

 

Sebekontrola a rovnováha

Po prohře můžeme mít pocit, že jsme zklamali, můžeme být naštvaní na sebe nebo na ostatní. Ztrácíme sebedůvěru, víra v naše schopnosti prudce klesá. V této emocionální pasti ztrácíme pozornost a snižuje se náš další výkon. Čím dříve se naučíme reagovat na tyto situace, které sebou vrcholový sport nese, tím rychleji budeme zase podávat kvalitní výkony. Překonávat překážky a nezdary pozitivním přístupem a schopností se znovu soustředit na své cíle, je určitý druh sebekontroly. Jedná se o kontrolu svých myšlenkových pochodů a emocí.

Hra, závod, turnaj nebo život je o změnách. Změny se dějí, a pokud se na ně naučíme reagovat včas, pomocí sebekontroly, udržíme si potřebnou rovnováhu. Je klíčem k překonávání překážek, bariér a problémů. Můžeme z toho vytěžit maximum a znovu se dostat do skvělé formy. Budeme schopni udržet si maximální pozornost a jasnou mysl, a to i v případě výkonnostního výkyvu. Při nezdarech často dochází k narušení rovnováhy. Pozornost se upíra na to, co způsobilo její narušení. Je velice obtížné pokračovat ve hře, když naše pozornost není tam, kde by měla být. To znamená ve hře! Návaly vzteku, zklamání nebo útlum jsou naši nepřátelé, kteří nás začínají ovládat. Tady platí dvojnásob, že na co zaměřujeme pozornost, to sílí!

Pokud odvedeme vlastní pozornost zpět ke hře, nepřátelé začnou slábnout a naše rovnováha se postupně obnoví. Sebekontrola je způsob, který nám pomůže zahnat všechny nepřátele a vyhrát naši vnitřní bitvu. To se odrazí nejenom v našem nitru, ale změní se situace i zvenčí. Naše výkony jsou totiž odrazem našeho nitra. Když hrajeme dobře, také se tak cítíme. Jsme v rovnováze a máme se pod kontrolou. Je-li rovnováha narušena, naše nitro ovládají negativní emoce, čemuž odpovídá náš výkon. Je nestabilní, nebo dokonce úplně selžeme.

Naučme se brát prohru jako prostředek k lepší výkonnosti. Poskytne nám dostatek možností zjistit o sobě více. Zamyslet se nad svými nedostatky a přednostmi. Vyhrávat je sice krásné, ale může to omezit dosažení našeho maxima. Nepátráme tak intenzivně, co ještě zlepšit, co změnit, na co si dát pozor a co naopak více rozvinout nebo podpořit.
Čím více poznáme sebe samého, své myšlenky, chování a jednání v určitých situacích, tím efektivněji můžeme hrát a získávat další ocenění. Ten pocit, že hrajeme na hranici svých možností, že jsme udělali maximum, je fantastický!

Hledejme, zjišťujme a pracujme nejenom na své hře, technice, ale vytrénujme si sebekontrolu a schopnost udržet si rovnováhu v každé situaci. Pokud mluvíme o golfu, právě hlava je rozhodujícím faktorem pro ty nejlepší hráče světa. Oni také zažili prohry a propady, ale dokázali se z nich pozitivně poučit a využít je ve svůj prospěch. Nikdy neplýtvejme energií a drahocenným časem na věci, které jdou mimo nás a my je nemůžeme ovlivnit. Pokud právě ony ovlivnily negativně naši hru, v mysli se tím nezabývejme. Nechme je odejít pryč z hlavy.

Zabývejme se tím, co ovlivnit můžeme, co máme pod kontrolou a co můžeme změnit. Ať už jde o hru nebo záležitosti kolem nás, prostě na tom pracujme a udělejme konkrétní změny. Takové, které nám budou vyhovovat. Takové, které změní náš hendikep nebo naše umístění na turnaji. Zde se vyplatí vynaložit energii a čas. Život je nepřetržitý proces, v jehož průběhu se učíme, rosteme, měníme se a adaptujeme. Čím víc v něm budeme schopni nacházet pozitiva, dokážeme zvládat překážky, které se nám občas postaví do cesty, tím snáze budeme žít a radovat se z výher a života.
Dokážeme se na nezdary a porážky podívat jako na výzvy a zkoušky našich vnitřních schopností a tyto zkušenosti se mohou proměnit ve výhody. Zaleží vždy na nás, z jakého uhlu pohledu se na věci díváme, jak je posuzujeme a jaký význam jim přikládáme. Jakékoliv aktuální nastavení myšlení můžeme okamžitě změnit. Kdykoliv budeme chtít!

Cílem všech sportovců by mělo být nenechat se vyvézt z rovnováhy. K tomu nám pomůže sebekontrola. A tu lze trénovat. Chce to jen odhodlání a píli. Zvládat své vnitřní stavy je velice účinný způsob, jak dokonale ovládat sebe samého. Naučit se této dovednosti nám pomůže v průběhu závodu, turnaje nebo hry zvrátit výsledek k lepšímu.
Představme si, že jsme na golfovém turnaji nezačali příliš úspěšně. To může vést k vnitřnímu napětí, stresu, vyvede nás to z rovnováhy. Když budeme schopni sebekontroly myšlení, dokážeme zaměřit pozornost na další část hry a plně se soustředit na maximální výkon. Hra není nikdy ztracena, dokud si to nepřipustíme v hlavě a podvědomě se vzdáme. Právě v kritických a zlomových momentech je potřeba zmobilizovat své síly, být pozitivní a zaměřit pozornost na přítomný okamžik. Co bylo před chvílí, je minulost, kterou už nezměníme. Je potřeba se zpřítomnit a soustředit na to, co nás čeká právě teď! Pak to opravdu můžeme dokázat, zvrátit hru, cokoliv…

CVIČENÍ Z PRAXE: ANALÝZA HRY

Využití: po prohře, zklamání, špatné hře na turnaji nebo tréninku
Sepište si odpovědi na následující otázky. Zamyslete se a postupujte podle nalezených odpovědí. Zjistíte, na co máte zaměřit pozornost, co máte řešit a čím byste pouze ztráceli energii.

Otázky
1. Co jsem měl(a) při hře pod kontrolou a mohl(a) jsem ovlivnit sám(sama)?
2. Co jsem nemohl(a) ve hře kontrolovat a ovlivnit sám(sama)? (Tímto se už zabývat nebudu!)
3. Co se mi dnes ve hře povedlo?
4. Co bych měl(a) při další hře změnit, jak to konkrétně udělám?
5. Co můžu udělat v další hře, abych byl(a) ještě lepší?

Zdroj: Časopis Golf. Autor: Andrea Změlíková (12/2016, str. 28-29)