Jak ovládnout vztek, a to ne jen na golfovém hřišti

Zpět na články
Kategorie: Vrcholový sport

Asi každému z nás se někdy stalo, že neovládl svůj hněv a vybouchl. Ať byla příčina jakákoliv, určitě tento stav neovlivnil naše další jednání pozitivně. Hněv v nás vyvolává negativní emoce, které sportovnímu výkonu vůbec neprospívají, naopak ho zhoršují. S hněvem často souvisí pocit zklamání, zrady, prohry atd. a má nepříznivý dopad na naše psychické i fyzické zdraví.


Sportovec by měl být schopen těmto stavům předcházet, a pokud se do nich dostane, měl by je umět rychle zvládnout a znovu v sobě nastavit psychickou rovnováhu. Bez ní není možné podat kvalitní sportovní výkon!

Jak ovládnout vztek, abychom nebyli frustrovaní a naše hra se ubírala pozitivním směrem? Kdo z nás nikdy v běžném životě nebo na hřišti nepocítil vztek, nebyl rozčílený a neměl sto chutí odhodit hůl nebo zařvat?
Myslím, že většina z nás to velice dobře zná. Pokud by nám vztek, naštvání a zuřivost pomáhaly dosáhnout lepších výsledků, mohlo by to být v pořádku. Ale bohužel opak je pravdou! Pokud zahltíme mozek negativními myšlenkami a necháme se ovládnout emocemi, mozek nás přestane poslouchat. „Přehřeje se“ a jakoby se vypne. V tomto módu již nebude schopen plně se soustředit a racionálně myslet. Jsme schopni pokračovat ve skvělé hře, když nedokážeme jasně myslet a soustředit se?

Když dokážeme ovládat svůj hněv a řídit ho, budeme také lépe hrát! Základní poznání o fungování mozku nám může být nápomocné v pochopení, co se v něm odehrává, když se dějí určité situace a jak na ně reagujeme. Pokud nám něco nepřináší užitek, a my chceme být úspěšní, je potřeba zjistit, co nám vadí a jak to můžeme změnit. Pochopit své myšlení a jeho reakce je pro změnu zásadní. Na základě této znalosti zjistíme, že si vlastně ubližujeme sami, ale také, že to můžeme sami změnit.

Proč hněv vzniká?

Častou příčinou je naše přesvědčení, postoje a návyky. Myslíme již dopředu, jak by to mělo být. Co je správné, určujeme podle sebe. Nerespektujeme v tom rozčílení, že něco může byt jinak, že třeba nemáme pravdu. Často si neuvědomíme, že naše pravda nemusí být pravdou toho druhého. Zamysleme se nad otázkou, zda není zbytečné se v některých situacích rozčilovat.

Co se děje v mozku, když se rozčilujeme?

Psychologie říká, že se část naší mysli dostane do aktivity, jako bychom byli v ohrožení! V takovém stavu se skutečně nedá hrát kvalitní golf. Těžko budeme klidní a soustředění, těžko dokážeme předvádět perfektní hru. Mozek nám to ani nedovolí.

Pokud máte problémy s udržováním klidné mysle na hřišti, zeptejte se sami sebe a odpovězte si pravdivě na otázky, které si sepište.

1. Co od sebe očekávám v dnešní hře?

Pak si pozorně prohlédnete seznam a každé očekávaní podrobte další otázce:

2. Je tohle očekávání reálné?

Zpochybňujte své očekávání co nejvíce. Zamyslete se, jestli jste si nenastavili laťku příliš vysoko, a hledejte v sobě odpovědi. Ne příliš realistické cíle vedou ke vzteku a frustraci. Dobře si v budoucnu nastavte cíle, které budete moci v turnaji dosáhnout. Zvažte všechny možnosti, okolnosti přípravy i současné pocity a zaměřte se na to, co vás ve hře motivuje.

3. Co nebo kdo způsobuje, že se na golfovém hřišti rozčilím?
4. Co dělá ona osoba, která mne rozčiluje?
5. Proč to dělá a proč mi to vadí?

Vše si pečlivě sepište a zamyslete se, co to s vámi dělá. Jaký to má na vás vliv a dopad. Možná se vám v hlavě začnou honit negativní myšlenky typu: Nesnáším ho. To byl hrozný odpal. Dnes je to všechno na nic. Už aby byl konec! Nemám na to. Dnes nemám dobrý den. Ten hra mne hrozne rozčiluje. Je to jeho vina, že se nesoustředím…

Uvědomte si, že za to, co se vám děje, nemůže nikdo jiný. Jenom vy sami! Vy jste dovolili, aby vás to ovládlo. Nikdo jiný!
Hledejte způsob, jak změnit vyjadřování. Na tom velice záleží. Změňte negativní výroky na pozitivní nebo alespoň neutrální. Nesoustřeďte se na zdroje, které vyvolávají zlost. Zaplňte mysl něčím jiným a využijte způsoby mentálního tréninku na zklidnění, které vám již fungují.

KROKY KE ZVLÁDÁNÍ VZTEKU (na tréninku nebo turnaji)

1. Identifikujte a přiznejte si hněv
Hněv přijde jako blesk z čistého nebe. Je potřeba si uvědomit, že se s vámi něco děje, a zastavit to! Je třeba se zastavit, abyste se s tím mohli vypořádat. I krátká chvilka vám může pomoci hněv dál nerozvíjet a efektivně se ho zbavit.

2. Nebraňte se mu, přijmete ho
Když už je hněv tady, je potřeba s ním umět pracovat. Kdybyste s tím nic nedělali, stále by dál rostl a zničil by vaše výhledy na další dobrou hru. Možná byste ho na chvíli „potlačili“, ale o to více by za chvíli ukázal svojí sílu v ještě větším výbuchu. Hromadění hněvu ovlivňuje negativně naše zdraví. Co se týče hry, jeho důsledky mají na výkon velice špatný vliv.

3. Zpracujte negativní emoce pomocí mentálních technik
Bez techniky zpracování emocí se vám jen stěží podaří znovu zaměřit pozornost na hru. Emoce by se vám stále vracely, frustrace a nervozita by rostly. Proto je potřeba se s nimi naučit pracovat a zabránit negativním emocím, aby ve vás rostly. Jinak byste totiž „vybouchli“ a váš mozek by již nebyl schopen efektivně pracovat. Tělo by zahltily nežádoucí emoce a celá hra by dopadla víc než špatně. Existuje však mnoho technik, které si umí poradit s emocemi a dokáží je dostat do správné rovnováhy.

4. Zaměřte pozornost na další hru
Vědomé zaměření pozornosti vás poté, co zkrotíte své emoce, vrátí zpátky do hry. Uvolnění mysli a snížení emočního napětí umožní koncentrovat se a využít dovednosti ke skvělým výkonům.

5. Pochopte příčiny vzniku hněvu
Uvědomte si, kdy přesně vzniká a jaká je příčina vašeho rozčílení. Po skončení hry analyzujte situaci, která nastala, a hledejte vzorce chování a návyky, jež tyto situace vyvolávají. Se svým koučem pracujte na jejich změně, odstranění a vytvoření nových žádoucích vzorců. Trénujte techniky zpracování emocí tak, abyste ovládali vy je, ne ony vás.

Zdroj: Časopis Golf. Autor: Andrea Změlíková (6/2018, str. 36-37)