Desatero: Jak dosáhnout svého maxima

Zpět na články
Kategorie: Vrcholový sport

K dosažení maxima ve sportu je potřeba skloubit mnoho faktorů, učinit řadu kroků a kompromisů. Tato cesta je krásná, ale často plná bolesti a zkoušek fyzických i psychických. Desatero k dosažení maxima představuje základ, který by měl sportovec na dlouhé cestě k úspěchu ovládat. Pokud ho ovládáme, neexistuje na světě nic, co by nás zastavilo na cestě ke skvělým výkonům a k dosažení cílů.


1. Závazek a víra v sebe samého

Na začátku cesty k úspěchu stojí rozhodnutí jít si za svým snem a odhodlání čelit všemu, co se nám postaví do cesty. Není rozhodnutí jako rozhodnutí. Každý chce být úspěšný a na začátku si myslí, že se rozhodl. Ale jenom ti, co učiní své rozhodnutí srdcem, co si jdou za svými sny, věří ve svou vnitřní sílu a nepochybují o sobě, to mohou dokázat. Je to volba a závazek vůči sobě samému.
Motivace musí vycházet z našeho nitra. Pokud se rozhodneme, je dobře neustále posilovat sebedůvěru a věřit, že naše sny jsou reálné. Ti nejlepší sportovci daleko předtím, než dosáhli úspěchů, si je představovali v mysli. Tisíckrát si je přehrávali a čerpali z nich motivaci a energii potřebnou k upevnění vnitřní sebejistoty.
Vize nás stimulují a povzbuzují, ukazují nám směr a nabíjí nás pozitivní energií. Pokud učiníme správnou volbu, dáme závazek sobě samému, budeme si maximálně věřit, dokážeme si cíle vizualizovat a činit postupně správné kroky k dosažení svého maxima.

2. Cíle dlouhodobé a krátkodobé

Každý sportovec má svůj cíl. Základem je vědět, co chceme získat. Přesto se nám někdy nepodaří cíle dosáhnout. Dlouhodobý cíl musí být jasný, konkrétní, reálný, přičemž k němu vede delší cesta. Aby nezůstal cíl jen snem, je potřeba si dávat i cíle krátkodobé. Jsou to dílčí kroky k dosažení cíle dlouhodobého. Vědět přesně každý den, co budeme dělat, jak to budeme dělat, a následně vyhodnocovat. Na základě toho krátkodobé cíle upravovat a vylepšovat směrem k cíli dlouhodobému.
Roční cíle nás motivují, ale týdenní nebo každodenní menší cíle jsou nepostradatelné ke zlepšení, k předcházení omylům a chybám. Male krůčky, které máme pod kontrolou každý den, zlepší naše dovednosti, soustředění, sebedůvěru a dají nám pocit, že kráčíme správným směrem.
Je třeba zaměřovat se na kroky a postupy, jež máme pod kontrolou. Kontrola něčeho, co ovlivnit nemůžeme, vyvolá jen stres a frustraci. Krátkodobé cíle nám pomohou zaměřit pozornost na to podstatné a efektivní, co bude mít za následek, že se zase o kousek přiblížíme k dosažení maxima.

3. Odhodlání navzdory bolesti a neúspěchům

Odhodlaní získat to, co jsme si naplánovali, by mělo vycházet hluboko z našeho nitra. Touha musí být silná a neoblomná, protože cesta k dlouhodobým cílům nebývá jednoduchá. Každý profesionální sportovec zažil neúspěch a musel překonávat bolest. Ať už fyzickou nebo psychickou.
Ve zlomové chvíli o sobě nesmíme pochybovat. Nesmíme mít předem strach ze selhání a z neúspěchu. Je potřeba udržovat víru a absolutní odhodlaní, že na konci cesty se náš sen stane skutečností. Pochyby a strach nemají v hlavě místo. Je potřeba se jim v případě potřeby postavit a odstranit je z naší mysli.

4. Správná motivace

Bez motivace není úspěchu. Správná motivace je hnacím motorem a my ji musíme udržovat a podporovat. Aby nás cíl motivoval po celou dobu, musí být v daném období reálný a dosažitelný. Pokud máme cíl dlouhodobý, je velice obtížné si motivaci udržet. Hlavně v případě neúspěchů, zranění atd. Proto musí byt cíl silný, až „elektrizující“. Musíme ho chtít tak moc, že neexistuje nic, co by nám ho mohlo vzít. Věříme mu a při pomýšlení na něj nám běhá mráz po zádech a zároveň nás naplňuje obrovskou vnitřní silou. Pravý cíl cítíme, žije hluboko v nás. Motivuje nás v nejtěžších chvílích. Pomáhá nám zdolávat veškeré překážky. Ve vrcholovém sportu je motivace nepostradatelná. Abychom si ji dokázali udržet, jak pro dlouhodobé, tak krátkodobé cíle, musí vycházet z našeho nitra. Vnitřní motivace je stabilní a udrží organizmus ve správném naladění. Hledejme tu správnou motivaci, pracujme na ní a snažme se ji udržet po celou dobu naší sportovní kariéry.

5. Rozhodnutí být pozitivní

Možná to zní jednoduše „být pozitivní“, ale není tomu vždy tak. Mnoho negativních vlivů, ať už vnějších nebo vnitřních, může vést k negativnímu myšlení. Je potřeba si to uvědomit a vrátit se k pozitivnímu nastavení. To nám pomůže se z určitých situací poučit a v budoucnu se jim vyhnout. Jasné myšlení vede ke správným krokům a ke zlepšení výkonnosti. Negace vysávají energii a nedovolí mozku správně myslet, efektivně vyhodnotit situaci a najít nejlepší řešení. Rozhodněme se být co nejpozitivnější a v případě opaku se zastavme a uvědomme si, co chceme. Hledejme pozitivum na každé situaci, která nastala. Pak si opět vytvořme pozitivní krátkodobý cíl a učiňme kroky k jeho dosažení. Dílčí úspěchy nám pomohou zůstat pozitivní a dodají nám energii potřebnou pro další období.

6. Soustředit se na podstatné a ovládat pozornost

Zaměřit pozornost na to podstatné nebývá vždy tak jednoduché, jak se na první pohled jeví. Při profesionálním sportu je mnoho způsobů, postupů, rad, situací, lákadel atd., které musíme zažít, umět a dodržovat. Ale vědět to, co je podstatné, a věnovat tomu čas a energii, je k dosažení úspěchu klíčové. Nevěnujme čas tomu, co nemůžeme změnit nebo ovlivnit. Pracujme naopak na tom, co je v naší moci a silách. Soustředění představuje vnitřní proces, nad kterým máme moc a můžeme ho řídit a kontrolovat. Trénujme koncentraci na to podstatné, zdokonalujme ji. Odměnou nám bude maximální výkon.

7. Schopnost naslouchat tělu

Naslouchejme svému tělu pozorně. Často dostáváme signály, které přehlížíme. Důsledkem mohou být psychické problémy nebo zranění. Trenér ani nikdo jiný však nezná naše tělo tak dobře jako my. Musíme ho vnímat a včas rozpoznat jeho varování. V tom spočívá umění sportovce, dokázat si odpočinout, relaxovat nebo požádat o pomoc psychologa atd. Trénovat je třeba do maxima, často se posouvají hranice a bolí to. Přesto musíte vědět, kde je krajní hranice, kdy je lepší se zastavit. Nejdříve se musíme aspoň na chvíli zastavit, zklidnit a vnímat sebe samého. Pak se mnohé dozvíme a naše rozhodnutí bude přínosem v dosažení dalších cílů a našeho maxima.

8. Eliminovat vnější obavy

Obavy jsou jako tichý nepřítel. Vplíží se potichu do hlavy a najednou víme, že tam je něco, co tam nechceme, co ničí naše plány a často nás paralyzuje. Pryč s nimi! Nic nám nepřinesou. Jenom zničí vše, na čem jsme dlouho tvrdě pracovali. Obavy, že někoho zklameme, že nedokážeme to, co jsme si naplánovali, jsou jako jed! Je potřeba se osvobodit od očekávání a obav a zaměřit pozornost na krok, který je před námi. Nezůstávat při myšlenkách, které nás očerňují a způsobují muka, ale odvést pozornost jinam. Zastavme je a nahraďme jinými. Funguje to a vrátí nás to do pozitivního stavu, potažmo do hry o nejlepší umístění.

9. Zvládat stres a tlak

Součástí vrcholového sportu je veliký tlak, který mnoho sportovců nedokáže zvládat. Čím je tlak větší, tím větší stres působí. A ten poté hatí naše šance na skvělé výkony. Zvládat tlak dokáží jen ti nejúspěšnější sportovci. Nejenom, že ho zvládají, ale umí ho využívat ve svůj prospěch. Existuje mnoho psychologických i fyzických cvičení k osvojení si této schopnosti. Jenom je potřeba si to přiznat a začít na tom svědomitě pracovat.

10. Udržet si vnitřní klid a rovnováhu

Schopnost vnitřní rovnováhy je poslední z dovedností nezbytných pro dosažení maximálního výkonu. Pokud si je ale všechny pečlivě přečteme a zamyslíme se, zjistíme, ze všech devět faktorů spolu přispívá k získání rovnováhy a vnitřního klidu. Vše spolu souvisí a je propojeno. Proto se zamysleme, která naše dovednost je silná a která potřebuje zdokonalit. Jejich vyváženost nám postupně zajistí výkony, jež si zasloužíme a kvůli kterým tvrdě trénujeme.

Zdroj: Časopis Golf. Autor: Andrea Změlíková (7/2017, str. 38-39)