13 věcí, které duševně silní a úspěšní lidé nedělají

Zpět na články
Kategorie: Vrcholový sport

Co dělají úspěšní a duševně vyzrálí lidé? Proč jeden dosáhne úspěchu, zatímco druhý se snaží, a nepodaří se mu to? Naše zkušenosti z nás dělají ty osobnosti, jimiž jsme. Činí nás silnějšími a odolnějšími. Neexistuje však přesný návod, jak dosáhnout úspěchu a být vnitřně silný.

Každý člověk to má jinak, nicméně existují společné věci, které úspěšní a duševně silní lidé nedělají. Celkem jich napočítáme třináct.

1. Nelitují se

Litovat se nás nikam neposune. A pokud ano, tak jedině zpět. Sebelítost nám nedovolí žít naplno a vyvolává v nás negativní emoce. Duševně silní lidé neztrácejí čas sebelítostí. Věnují ho svému rozvoji, hledání nových výzev a dokážou být vděční za to, co již mají.

2. Neplýtvají energií

Mentálně silné lidé nevynakládají energii na věci, které nejsou efektivní nebo jim nepomáhají v osobním růstu. Dokáží zjistit, na co má smysl vynaložit potřebnou energii a co je jen jejím plýtváním. Pokud na něčem pracují a v průběhu činnosti se tato cesta ukáže jako neefektivní, nemají problém změnit směr nebo si najít úplně jiný cíl, za který jejich energie stojí.

3. Nejsou netrpěliví

Úspěšní lidé neočekávají hned výsledky, a když plánují své cíle, již tehdy ví, jak dlouho bude trvat jejich dosažení. Dokáží odhadnout potřebný čas a efektivně plánovat jednotlivé kroky. Zvládají je přehodnocovat a upřesňovat, aniž by kleslalo jejich sebevědomí a motivace. Cestu k cílům berou jako formu učení a trpělivě si jdou za svými sny a plány. Kdo ví, že změna potřebuje určitý čas, patří mezi duševně vyzrálé jedince a úspěch ho zajisté nemine. Staré přísloví „trpělivost růže přináší“ hovoří za vše.

4. Neopakují chyby stále dokola

Duševně silní lidé se nebojí udělat chyby. Umí si je přiznat a poučit se z nich. Vnímají je pozitivně, jako možnost pro další růst. Nevyvolávají v nich negativní emoce, které v nich přetrvávají dlouho a paralyzují je, ale ví, že mýlit se je lidské. Nevidí se jako stroje, které musí vše dokonale zvládnout, a když se jim to náhodou nepovede, nemyslí si, že nejsou dost dobří. Naopak, když chybu udělají, výhodností si ji a zamyslí se nad tím, co by mohli ve stejné situaci udělat příště jinak a lépe. A co je důležité, příště to také na sto procent dodrží. Proto své chyby neopakují.

5. Nevzdávají se snadno

Úspěšní lidé se po prvním neúspěchu nikdy nevzdávají svých snů. Nebojí se překážek, a dokonce je vyhledávají, protože vědí, že pravě ty jim dají možnost se učit a dosáhnou ještě více. Bojují za své sny a jsou připraveni pracovat na sobě a učinit mnohé změny, aniž by se vzdali svých vizí. Vědí, že dosáhnout cíle je krásná věc, ale cesta k němu nebývá jednoduchá. Jsou na to připraveni a žádný problém je nedokáže zastavit a přimět je vzdát se.

6. Nebojí se ustoupit

Silný člověk ví, kdy je pravý čas ustoupit a kdy má cenu ještě bojovat. Nenechá se manipulovat ani vtáhnout do nějaké hry, která pro něho není výhodná nebo ho připraví o drahocenný čas a energii. Pokud zjistí, že nemá pravdu nebo něco nedokáže, přizná si to bez pocitu viny a sám ustoupí. Ví, kdy je ten správný čas udělat takové rozhodnutí a nenechá se při tom ovlivnit vnějšími vlivy. Rozhoduje se na základě svých vlastních zkušeností a postojů. Když se mu něco nepovede a musí ustoupit, ví, že je to pro jeho dobro a necítí se byt frustrovaný či ponížený. Jeho víra v sebe samého zůstává stejná a jeho psychika je pevná jako skála.

7. Nechtějí se zavděčit každému

Silný jedinec nepotřebuje ke svému životu chválu druhých. Nesnaží se dělat lepším, než je. Zná svoji cenu a nemusí mu to dokazovat druzí lidé. Pokud se neustále snažíme lidem zavděčit a potřebujeme vědět, že si o nás lidi myslí jen to dobré, svědčí to o našem nízkém sebevědomí. Silný jedinec umí říci v pravou chvíli NE. Nenechá se manipulovat proto, aby se zalíbil. Má pevné názory a ví, kdy může a chce být nápomocný a kdy nikoliv.

8. Nebojí se změny

Změna nemusí být jednoduchá pro naši psychiku, přesto se duševně silní a úspěšní lidé změně nebrání. Zvažují pečlivě, o jakou změnu se jedná, jestli jim bude přínosem a nebrání se jí za každou cenu. Změnu povazují za možnost učit se novým věcem, za nutnost posunout se ve svém životě dál. Ví, že změna si vyžaduje určité úsilí a považují ji za nedílnou součást života. Silní lidé nelpí na minulosti, ale kráčejí vpřed vstříc novým věcem a zážitkům.

9. Nesoustředí se na to, co nemají pod kontrolou

Úspěšní lidé se zaměřují jen na to, co můžou sami změnit, a neplýtvají energií na lidi a věci, které jsou mimo jejich kontrolu. Pocit, že musíme mít vše pod kontrolou, způsobuje stres, úzkost a vede ke frustraci.

10. Nebojí se riskovat

Silní a úspěšní lidé vědí, že občas je nutné riskovat. Umí si v hlavě spočítat, co je až příliš a co akorát. Nebojí se něco investovat a také ztratit, protože chápou, že stoprocentní jistota prostě není. Vystoupení z komfortní zóny jim umožní zlepšovat své dovednosti a získat daleko více, než kdyby vůbec neriskovali. Vědí, kdy je ten správný čas, a nedělají své kroky ukvapeně. Když začnou riskovat, mají dopředu promyšlené jednotlivé kroky. Vědí, jaké plusy i ztráty to nese. Pokud jim něco nevyjde, berou to jako součást života a nehroutí se po takovém neúspěchu. Jsou odvážní a cílevědomí.

11. Nevadí jim úspěch druhých

Psychicky silným lidem nevadí, když se druhým lidem daří. Řídí se mottem „Přej a bude ti přáno“. Ať už jsou to blízcí lidé, konkurenti, soupeři. Nežárlí na úspěchy druhých a přejí jim je. Pokud někomu vadí úspěch lidí kolem, ukazuje to na nízké sebevědomí a duševní nezralost. Jejich život je plný energie, sdílení úspěchů a empatie k druhým lidem. Jsou upřímní, a i kdyby se jim v danou chvíli nedařilo, přejí úspěch všem. Vědí totiž, že úspěch nemůže trvat věcně a že každý má právo na svoji chvilku slávy. To jim nezpůsobuje negativní emoce, právě naopak. O to více pracují na svých plánech a svého úspěchu pilnou prací postupně dosáhnou.

12. Nebojí se prohry

Úspěšní lidé chápou, že nikdo nemůže vyhrávat neustále. Berou prohru jako možnost odhalit své slabší stránky a příležitost pracovat na nich. Prohra je psychicky nepoloží, ale nastartuje v nic sílu dělat ještě více, hledat nové cesty a překonávat další překážky. Váží si toho, co umí, a těží sílu ze svých předešlých úspěchů. Pracovitost a pozitivní odhodlání jim pomáhá prohru překonat a získat ještě vetší duševní sílu a úspěch.

13. Nebojí se požádat o pomoc, pokud to potřebují

Když se psychicky vyzrálý člověk ocitne na křižovatce života a potřebuje pomoc, nebojí se a nestydí se o ni požádat. Nebere to jako slabost, ale jako odhodlaní dostat se z takové situace. Ví, že pohled druhého člověka mu může poskytnout návod nebo řešení, které z jakýchkoliv důvodů nedokázal sám vidět. Důvěřuje lidem a nemyslí si, že jenom on sám umí vše nejlépe a že si v každé situaci musí umět poradit sám. Nemá pocit selhání, když žádá o pomoc, ale uvědomuje si, že každý člověk potřebuje někdy v životě ukázat nový pohled a směr. Cítí v tom sílu a umí tyto rady velice efektivně vyhodnotit a využít ve svůj prospěch.

Zdroj: Časopis Golf. Autor: Andrea Změlíková (12/2018, str. 30-31)