Proč globální leadership využívá koučink?

Zpět na články
Kategorie: Životní koučink

Byznys dnes hledá nové možnosti rozvoje a jednou z hlavních metod je právě zvyšování výkonnosti a naplnění potenciálu těch nejlepších. To je ten klíč k prosperující firmě a jejímu neustálému růstu.

Na základě nejnovějších poznatků o mozku lze zlepšovat efektivitu myšlení, měnit zavedené návyky, vžité vzorce chování a zakotvovat nové a daleko efektivnější. To je obrovský a skrytý potenciál leadershipu, který využívají nejmocnější a nejbohatší firmy na světě.

Metodologie koučinku podle mozku „brain-based approach to coaching“ je nejefektivnější způsob, kde se pomocí specifických postupů vytváří v mozku nová spojení a nové mentální mapy, které vedou ke zvyšování výkonnosti a následně k dosažení cíle. Mozek potřebuje vytvářet nové neuro spoje, aby mohl naplňovat svou kapacitu a zlepšovat svoji výkonnost. Je to jako u vrcholových sportovců, také musí trénovat, aby dosahovali maximálních výkonů.

Robert Kiyosaki – světoznámý podnikatel a finanční investor, který využívá metody koučinku v každodenním životě, popsal ve své knize „Proč chceme, abyste byli bohatí“ svoji vlastní zkušenost.

Ta zní: „Jakmile jsem změnil své myšlenky a postoj, změnily se mé činy, a následně i mé výsledky.“

To je jasná odpověď na otázku, proč světový leadership využívá koučink.