Nabídka koučinku a mentálního tréninku

Pracuji s metodou RCS – NeuroLeadership Group, která je založena na nejnovějších poznatcích o mozku.

Využívám postupy a modely:

 • NLP – Neurolingvistické programování (přerámování situace, smyslové vnímání)
 • Tanec pro myšlenku – poznatky z moderní neurovědy
 • Model CREATE – tvořit nové myšlení, využití poznatků z neurovědy
 • Model FEELING – kontrola akčních kroků s citem, využití poznatků z neurovědy
 • Modely k využití intuice – svého „vnitřního hlasu“
 • Pozitivní zpětná vazba – feedback
 • Práce s emocemi – posílení emoční inteligence
 • Mentální trénink – zdroje převážně z USA
 • Různá cvičení ze sportovní psychologie, klasické psychologie a relaxační techniky

Ke každému klientovi přistupuji individuálně a podle jeho potřeb. Na základě toho si spolu stanovíme formu spolupráce a plán. Mým hlavním cílem je pro Vás připravit takový plán, který bude odpovídat Vaši osobnosti, protože vím, že každý člověk je jedinečný.

Velký koučink

Klienta beru jako celek, hlavním cílem je rovnováha mezi pracovní a osobní oblastí. Zaměřujeme se na tři hlavní oblasti jeho života, z kterých nastavíme tří primární cíle pro koučování.

Doporučený počet sezení je 12, délka sezení je 60-120 minut.

Interval mezi sezením je 1 až 2 týdny.

Koučink

Jedná se o koučink, kdy se s klientem zaměřujeme na jeden konkrétní cíl, kterého chce dosáhnout.

Doporučený počet sezení je 8-12, délka sezení je 60-90 minut.

Interval mezi sezením je 1 až 2 týdny.

Akční koučink

Jedná se o koučink dílčích dilemat. To znamená, že se věnujeme jednomu problému, který si klient stanoví sám. Cílem je nalezení nového nápadu nebo myšlenky, která pomůže klientovi v efektivním řešení jeho problému, dilematu.

Akční koučink je využitelný v každodenním životě člověka a v každé jeho oblasti.

Doba trvání se pohybuje mezi 30-60 minutami, v závislosti na klientových potřebách a závažnosti tématu.

Mentorink

Pokud se budete chtít poradit s profesionálem a načerpat informace z oblastí, ve kterých jsem si své dovednosti rozvíjela celý svůj život, jsem tady pro Vás.

Mentorink Vám ráda poskytnu v oblasti:
 • Sportu
 • Zdraví a zdravého životního stylu
 • Životních hodnot a vztahů
 • Sebedůvěry
 • Osobní motivace

Benefit - motivační telefonát

Jako benefit jsem pro Vás připravila:

Možnost využít krátkého motivačního telefonátu zdarma dle Vaší individuální potřeby mezi jednotlivými schůzkami. Můžete mi zavolat, a já Vám dodám energii a chuť kráčet dál ke svým cílům.