• Úvod do mentálního tréninku: 1500 Kč
  • Cena dalších tréninků mentality – individuální/firemní koučink: cena na základě vzájemné dohody, podle náročnosti a délky spolupráce.

Ke každému klientovi přistupuji individuálně a podle jeho potřeb. Na základě toho si spolu stanovíme formu a plán spolupráce. Mým hlavním cílem je pro vás připravit takový plán, který bude odpovídat vašim možnostem a osobnosti.

Naše setkání můžou probíhat:

  • Osobně „face-to-face“ PRAHA
  • Po telefonu
  • Přes Skype

V rámci osobního setkání se zaměřuji na Prahu a její okolí. V rámci celého světa koučuji po Skype… Pro maximální komfort klientů docházím do jejich firemního prostředí, nebo koučuji v prostorách podle vzájemné dohody. K dispozici mám kancelář na Malé straně. Další možností je koučink v přírodě, nebo na sportovišti.